به همراه پیوند نخاع؛ اولین پیوند سر انسان تا پیش از ۲۰۳۰ انجام می شود

به گزارش ربات كشاورز یك جراح مغز و اعصاب انگلیس روشی برای پیوند موفقیت آمیز سر انسان به بدن یافته است. به قول او با پیشرفت های رباتیك و سلول های بنیادی چنین عمل جراحی تا پیش از ۲۰۳۰ میلادی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایندیپندنت، یكی از جراحان سابق سرویس سلامت همگانی انگلیس( NHS) ادعا می كند اولین پیوند سر انسان احتمالاً در یك دهه دیگر انجام می شود. بروس متیو ادعا می كند كه می داند چگونه سر انسان را به بدنی پیوند بزند كه حاصل این عمل كارآمد باشد. متیو یكی از جراحان مغز و اعصاب سابق در بیمارستان های Hull University Teaching است. او كه مشغول نوشتن یك داستان علمی تخیلی با كمك مایكل لی (بنیانگذار موسسه فوتورولوژی) بود كلید اصلی برای موفقیت چنین عمل جراحی را یافت. او اعتقاد دارد جراحان نه تنها سر فرد بلكه باید كل نخاع فرد را در یك بدن دریافت كننده پیوند بزنند. تابحال فقط تعداد اندكی از دانشمندان ادعا كردند پیوند سر انسان انجام شدنی است و بیشتر آنها روی روش هایی تمركز كردند كه طی آن نخاع قطع می شد. اما متیوز كه ادعا می كند بیشتر از ۱۰ هزار عمل جراحی انجام داده، این كار را بی خردانه توصیف می كند. متیو ۶۳ ساله اعتقاد دارد پیشرفت های موجود در جراحی اعصاب، رباتیك و پیوندهای سلول بنیادین همگی به پیوند كل نخاع و سر یك فرد به بدن دیگری تا پیش از ۲۰۳۰ میلادی كمك می كنند. او در اینباره به تلگراف می گوید: هدف اصلی ما بررسی و عرضه ایده های مختلف است كه البته احمقانه به نظر می آید اما بعداً متوجه شدم این ایده اصلاً احمقانه نیست. اگر قرار باشد مغز انسان به بدن دیگری پیوند زده شود و نخاع هم حفظ شود، این عمل جراحی ناممكن نخواهد بود. این در شرایطی است كه سرجیو كاناور یكی از جراحان ایتالیایی در ۲۰۱۷ میلادی ادعا كرد با قطع كردن نخاع یك جسد در محل گردن، عمل پیوند سر را به صورت موفقیت آمیز انجام داده است.