به همراه پیوند نخاع؛ اولین پیوند سر انسان تا پیش از ۲۰۳۰ انجام می شود

به گزارش ربات کشاورز یک جراح مغز و اعصاب انگلیس روشی برای پیوند موفقیت آمیز سر انسان به بدن یافته است. به قول او با پیشرفت های رباتیک و سلول های بنیادی چنین عمل جراحی تا پیش از ۲۰۳۰ میلادی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایندیپندنت، یکی از جراحان سابق سرویس سلامت همگانی انگلیس( NHS) ادعا می کند اولین پیوند سر انسان احتمالاً در یک دهه دیگر انجام می شود. بروس متیو ادعا می کند که می داند چگونه سر انسان را به بدنی پیوند بزند که حاصل این عمل کارآمد باشد. متیو یکی از جراحان مغز و اعصاب سابق در بیمارستان های Hull University Teaching است. او که مشغول نوشتن یک داستان علمی تخیلی با کمک مایکل لی (بنیانگذار موسسه فوتورولوژی) بود کلید اصلی برای موفقیت چنین عمل جراحی را یافت. او اعتقاد دارد جراحان نه تنها سر فرد بلکه باید کل نخاع فرد را در یک بدن دریافت کننده پیوند بزنند. تابحال فقط تعداد اندکی از دانشمندان ادعا کردند پیوند سر انسان انجام شدنی است و بیشتر آنها روی روش هایی تمرکز کردند که طی آن نخاع قطع می شد. اما متیوز که ادعا می کند بیشتر از ۱۰ هزار عمل جراحی انجام داده، این کار را بی خردانه توصیف می کند. متیو ۶۳ ساله اعتقاد دارد پیشرفت های موجود در جراحی اعصاب، رباتیک و پیوندهای سلول بنیادین همگی به پیوند کل نخاع و سر یک فرد به بدن دیگری تا پیش از ۲۰۳۰ میلادی کمک می کنند. او در اینباره به تلگراف می گوید: هدف اصلی ما بررسی و عرضه ایده های مختلف است که البته احمقانه به نظر می آید اما بعداً متوجه شدم این ایده اصلاً احمقانه نیست. اگر قرار باشد مغز انسان به بدن دیگری پیوند زده شود و نخاع هم حفظ شود، این عمل جراحی ناممکن نخواهد بود. این در شرایطی است که سرجیو کاناور یکی از جراحان ایتالیایی در ۲۰۱۷ میلادی ادعا کرد با قطع کردن نخاع یک جسد در محل گردن، عمل پیوند سر را به صورت موفقیت آمیز انجام داده است.