لیزر و هوش مصنوعی زباله های فضایی را رصد می كنند

ربات كشاورز: پژوهشگران چینی یك سیستم تلسكوپ لیزری ابداع كردند كه با استفاده از شبكه های عصبی می تواند زباله های فضایی را بهتر ردیابی كند. این تلسكوپ زباله های كوچك را از فاصله 1500 كیلومتر ردیابی می كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، می توان از لیزر در ماموریت های فضایی آینده بهره برد تا بطور دقیق مكان زباله ها در مدار زمین را تشخیص داد و از برخوردهای فاجعه آمیز میان ابزارهای فضایی جلوگیری كرد. درحال حاضر میلیون ها تكه زباله فضایی با سرعت ۲۰ هزار مایل برساعت دور زمین مدار می زنند و تهدیدی برای ماموریت های پرتاب موشك و فضاپیما به فضا در آینده هستند. درهمین راستا پژوهشگران چینی یك سیستم تلسكوپ لیزری ابداع كردند كه با استفاده از شبكه های عصبی می تواند زباله های فضایی را بهتر ردیابی كند. با كمك این روش می توان زباله هایی كوچك (با عرض ۳ فوت) را ردیابی كرد. بدین سان می توان مسیر پرتاب موشك ها و فضاپیماها را طوری طراحی كرد كه از زباله ها دور بمانند. «تیانمینگ ما» یكی از پژوهشگران آكادمی تحقیقات و نقشه كشی چین و همكارانش یك سیستم ردیابی لیزری برای این منظور ساخته اند. ما در این زمینه می گوید: دقت تلسكوپ بوسیله شبكه عصبی بیشتر شد و بدین سان ابزار مذكور توانست زباله های فضایی با عرض ۱ متر را از فاصله ۱۵۰۰ كیلومتر ردیابی كند. روش جدید در حقیقت متدهای فعلی برای ردیابی زباله های فضایی را ارتقا داده است. شبكه عصبی كه در این تلسكوپ به كار رفته در حقیقت مغز انسان را تقلید می كند.

منبع: