زیر کسب و کارتان کمک فنر بگذارید

به گزارش ربات کشاورز ایسنا/مرکزی در مواقع بروز بحران در حوزه کسب و کار باید با تغییر نگرش و نگاه از زاویه های جدید به شرایط، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در عین حال به روش هایی کاملا هوشمندانه کسب و کار را از خطر فروپاشی حفظ نموده و به عبارتی با تعبیه کمک فنرهایی در سازه کسب و کار، آن را در مقابل تکانه های ناشی از بحران حفظ کرد.
مهدی نظام آبادی مدرس کسب و کار در کارگاه آموزشی “آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط رکود” که به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی و ستفا استان در سالن جلسات جهاد دانشگاهی برگزار شد، در بیان استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران، اظهار نمود: بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بحران سازمانی می تواند دارای اشکال متنوعی نظیر بدنام شدن محصول، مخدوش شدن پشتیبانی، تحریم محصولات، اعتصاب، خرابی سیستم اطلاعات و… باشد، اضافه کرد: مدیریت بحران تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذینفعان خارج از سازمان جهت جلوگیری از بروز بحران ها یا مدیریت اثربخش بحران در زمان وقوع است.
نظام آبادی خلاقیت را یکی از عناصر مهم در توسعه کسب و کار و عبور از بحران عنوان و اظهار نمود: ذهنی که الگوبردار نیست و بدنبال خلاقیت است، مرزها را توسعه می دهد و در کسب و کار تغییر بوجود آورده و از تهدیدها فرصت می سازد تا در کسب و کار به دستاوردهای جدید و مترقی برسد.
وی با اشاره به اینکه بحران ها به سه دسته فوری، تدریجی و ادامه دار تقسیم می شوند، اضافه کرد: شناخت عوامل و گرایشات کلیدی بیرونی که تا دو سال و پنج سال آینده بیشترین تأثیر را بر روی کسب و کار می گذارند، تعیین گرایشات بازازیابی و توسعه ای که در دو سال و پنج سال اینده انتظار آنرا دارید و بزرگترین تغییر و تحولاتی که در دو سال و پنج سال آینده در ادامه کسب و کار انتظار روبرو شدن با آنرا دارید، مواردی هستند که در برخورد با بحران باید در چارچوب سوالاتی از خود بپرسید.
نظام آبادی بازبینی و تغییر زنجیره ارزش، طرز فکر نوآورانه و خلاق، آموزش های تازه و مناسب، بازاندیشی زیرساخت ها و پیشگیری لازم را از اقداماتی عنوان نمود که در شرایط بحران باید درمورد یک کسب و کار صورت بگیرد و اظهار داشت: مجموعه استراتژی های بازاریابی در بخش های مختلف شامل استراتژی های بازار، استراتژی های محصول، استراتژی قیمت، استراتژی ترویج و استراتژی ترویج باید در دوران بحران بازبینی شوند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه اگر مقرر است در کسب و کار بقا داشته باشیم و به نتایج مطلوبی برسیم باید توسعه ایجاد نماییم، اضافه کرد: در غیر این صورت یا باید به سمت کوچک کردن محیط کسب و کار و تاریخ انقضا دادن به آن برویم یا اجازه دهیم که کسب و کار فعالتری ما را نابود کند.
نظام آبادی نگرش جدید به تهدیدها را یکی از ارکان توسعه کسب و کارها و ایجاد فرصت عنوان نمود و اضافه کرد: برای مثال ژاپن با نگرش جدید به زلزله توانست خسارات ناشی از آنرا مدیریت کند و با قرار دادن کمک فنر زیر ساختمان ها توانست خسارات را کاهش داده و در عین حال یک فناوری جدید در این عرصه به صنعت ساخت و ساز عرضه کند.
وی نترسیدن از بحران، پرارزش دانستن مشتریان فعلی، توقف ضایعات، فروش منافع، بازگشت سرمایه گذاری، کمک به ذینفعان، توجه به محصولات ضروری و اولویت ها، توجه به نیروی فروش پنهان، توجه به نابود نکردن برند و اندازه گیری عملکرد بازاریابی و فروش از راه معیارهای مختلف را به عنوان سفارش های ده گانه بازاریابی در شرایط بحران عنوان نمود.
نظام آبادی همچنین، استراتژی ارزش و ارزشمند بودن به جای تغییرات و کاهش قیمت ها، استراتژی هدف گذاری مجدد، استراتژی سرمایه گذاری در نوآوری و محصولات نوآورانه و استراتژی پشتیبانی از شناسه ها را چهار استراتژی بازاریابی برای غلبه بر بحران دانست.
وی حساس شدن به چالش ها و موانع درون سازمانی و حساس شدن و واکنش درست به چالش ها و موانع بیرونی را از مواردی عنوان نمود که در مدیریت موانع و چالش ها در زمان بروز بحران باید به آنها توجه گردد و اظهار داشت: مدیریت مخارج و منابع، مدیریت عوامل تولید در شرایط بحران و مدیریت منافع را در این عرصه نباید نادیده گرفت.