زیر كسب و كارتان كمك فنر بگذارید

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/مركزی در مواقع بروز بحران در حوزه كسب و كار باید با تغییر نگرش و نگاه از زاویه های جدید به شرایط، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در عین حال به روش هایی كاملا هوشمندانه كسب و كار را از خطر فروپاشی حفظ نموده و به عبارتی با تعبیه كمك فنرهایی در سازه كسب و كار، آن را در مقابل تكانه های ناشی از بحران حفظ كرد.
مهدی نظام آبادی مدرس كسب و كار در كارگاه آموزشی “آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط ركود” كه به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مركزی و ستفا استان در سالن جلسات جهاد دانشگاهی برگزار شد، در بیان استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران، اظهار نمود: بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد كه سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد.
وی با اشاره به اینكه بحران سازمانی می تواند دارای اشكال متنوعی نظیر بدنام شدن محصول، مخدوش شدن پشتیبانی، تحریم محصولات، اعتصاب، خرابی سیستم اطلاعات و… باشد، اضافه كرد: مدیریت بحران تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذینفعان خارج از سازمان جهت جلوگیری از بروز بحران ها یا مدیریت اثربخش بحران در زمان وقوع است.
نظام آبادی خلاقیت را یكی از عناصر مهم در توسعه كسب و كار و عبور از بحران عنوان و اظهار نمود: ذهنی كه الگوبردار نیست و بدنبال خلاقیت است، مرزها را توسعه می دهد و در كسب و كار تغییر بوجود آورده و از تهدیدها فرصت می سازد تا در كسب و كار به دستاوردهای جدید و مترقی برسد.
وی با اشاره به اینكه بحران ها به سه دسته فوری، تدریجی و ادامه دار تقسیم می شوند، اضافه كرد: شناخت عوامل و گرایشات كلیدی بیرونی كه تا دو سال و پنج سال آینده بیشترین تأثیر را بر روی كسب و كار می گذارند، تعیین گرایشات بازازیابی و توسعه ای كه در دو سال و پنج سال اینده انتظار آنرا دارید و بزرگترین تغییر و تحولاتی كه در دو سال و پنج سال آینده در ادامه كسب و كار انتظار روبرو شدن با آنرا دارید، مواردی هستند كه در برخورد با بحران باید در چارچوب سوالاتی از خود بپرسید.
نظام آبادی بازبینی و تغییر زنجیره ارزش، طرز فكر نوآورانه و خلاق، آموزش های تازه و مناسب، بازاندیشی زیرساخت ها و پیشگیری لازم را از اقداماتی عنوان نمود كه در شرایط بحران باید درمورد یك كسب و كار صورت بگیرد و اظهار داشت: مجموعه استراتژی های بازاریابی در بخش های مختلف شامل استراتژی های بازار، استراتژی های محصول، استراتژی قیمت، استراتژی ترویج و استراتژی ترویج باید در دوران بحران بازبینی شوند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینكه اگر مقرر است در كسب و كار بقا داشته باشیم و به نتایج مطلوبی برسیم باید توسعه ایجاد نماییم، اضافه كرد: در غیر این صورت یا باید به سمت كوچك كردن محیط كسب و كار و تاریخ انقضا دادن به آن برویم یا اجازه دهیم كه كسب و كار فعالتری ما را نابود كند.
نظام آبادی نگرش جدید به تهدیدها را یكی از اركان توسعه كسب و كارها و ایجاد فرصت عنوان نمود و اضافه كرد: برای مثال ژاپن با نگرش جدید به زلزله توانست خسارات ناشی از آنرا مدیریت كند و با قرار دادن كمك فنر زیر ساختمان ها توانست خسارات را كاهش داده و در عین حال یك فناوری جدید در این عرصه به صنعت ساخت و ساز عرضه كند.
وی نترسیدن از بحران، پرارزش دانستن مشتریان فعلی، توقف ضایعات، فروش منافع، بازگشت سرمایه گذاری، كمك به ذینفعان، توجه به محصولات ضروری و اولویت ها، توجه به نیروی فروش پنهان، توجه به نابود نكردن برند و اندازه گیری عملكرد بازاریابی و فروش از راه معیارهای مختلف را به عنوان سفارش های ده گانه بازاریابی در شرایط بحران عنوان نمود.
نظام آبادی همچنین، استراتژی ارزش و ارزشمند بودن به جای تغییرات و كاهش قیمت ها، استراتژی هدف گذاری مجدد، استراتژی سرمایه گذاری در نوآوری و محصولات نوآورانه و استراتژی پشتیبانی از شناسه ها را چهار استراتژی بازاریابی برای غلبه بر بحران دانست.
وی حساس شدن به چالش ها و موانع درون سازمانی و حساس شدن و واكنش درست به چالش ها و موانع بیرونی را از مواردی عنوان نمود كه در مدیریت موانع و چالش ها در زمان بروز بحران باید به آنها توجه گردد و اظهار داشت: مدیریت مخارج و منابع، مدیریت عوامل تولید در شرایط بحران و مدیریت منافع را در این عرصه نباید نادیده گرفت.