رئیس دانشگاه مطرح کرد؛ آمادگی دانشگاه امیرکبیر برای مشارکت در هوشمندسازی شبکه برق

به گزارش ربات کشاورز رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: باتوجه به دستاوردهایی که این دانشگاه در حوزه هوشمندسازی شبکه برق و اتوماسیون کسب کرده آمادگی دارد تا در اجرای طرح های ملی در این عرصه ها مشارکت کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد معتمدی در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: توسعه حوزه اتوماسیون سبب می شود تا شغل بیشتری در کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به هوشمندسازی شبکه برق اضافه کرد: هوشمند سازی شبکه برق سبب می شود تا تخصص های جدیدی وارد حوزه اشتغال شود. لازم است در حوزه هوشمندسازی شبکه برق فعالیت بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها در حوزه اینترنت اشیا پیشرفت های زیادی داشته اند، گفت: دراین زمینه می توان به هوشمندسازی شبکه برق و اتوماسیون اشاره نمود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد: در حوزه هوشمندسازی شبکه برق و اتوماسیون به لحاظ تکنولوژی عقب نیستیم اما این مساله باید در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد.
معتمدی عنوان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه برق کارهای خوبی انجام داده است؛ بدین سبب این دانشگاه آمادگی دارد در این عرصه با نهادهای مرتبط همکاری داشته باشد.
وی گفت: همین طور با عنایت به دستاوردهای دانشگاه در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی این دانشگاه قادراست در طرح های ملی در این عرصه مشارکت کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: برگزاری کنفرانس های علمی سبب می شود تا سوژه کاربردی سازی و ارتباط با صنعت نهادینه شود.

منبع: