رئیس دانشگاه مطرح كرد؛ آمادگی دانشگاه امیركبیر برای مشاركت در هوشمندسازی شبكه برق

به گزارش ربات كشاورز رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: باتوجه به دستاوردهایی كه این دانشگاه در حوزه هوشمندسازی شبكه برق و اتوماسیون كسب كرده آمادگی دارد تا در اجرای طرح های ملی در این عرصه ها مشاركت كند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیركبیر، سیداحمد معتمدی در چهاردهمین كنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت در دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: توسعه حوزه اتوماسیون سبب می شود تا شغل بیشتری در كشور ایجاد شود.
وی با اشاره به هوشمندسازی شبكه برق اضافه كرد: هوشمند سازی شبكه برق سبب می شود تا تخصص های جدیدی وارد حوزه اشتغال شود. لازم است در حوزه هوشمندسازی شبكه برق فعالیت بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینكه دانشگاه ها در حوزه اینترنت اشیا پیشرفت های زیادی داشته اند، گفت: دراین زمینه می توان به هوشمندسازی شبكه برق و اتوماسیون اشاره نمود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اشاره كرد: در حوزه هوشمندسازی شبكه برق و اتوماسیون به لحاظ تكنولوژی عقب نیستیم اما این مساله باید در اولویت برنامه های كشور قرار گیرد.
معتمدی عنوان كرد: دانشگاه صنعتی امیركبیر در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی شبكه برق كارهای خوبی انجام داده است؛ بدین سبب این دانشگاه آمادگی دارد در این عرصه با نهادهای مرتبط همكاری داشته باشد.
وی گفت: همین طور با عنایت به دستاوردهای دانشگاه در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی این دانشگاه قادراست در طرح های ملی در این عرصه مشاركت كند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: برگزاری كنفرانس های علمی سبب می شود تا سوژه كاربردی سازی و ارتباط با صنعت نهادینه شود.

منبع: