چند درصد مردم تهران به برج میلاد رفته اند؟

ربات کشاورز: نتایج یک نظرسنجی حاکی از آنست که ۳۸.۷ درصد ساکنان شهر تهران هنوز از برج میلاد بازدید نداشته اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا) نشان میدهد ۳۸.۷ درصد ساکنان شهر تهران هنوز از برج میلاد بازدید نداشته اند. طبق یافته ها، بیشتر از نیمی از افراد بالای ۵۰ سال هنوز از برج میلاد بازدید نکرده اند.
به تفکیک گروه های سنی می توان گفت ۳۱.۲ درصد از جوانان ۲۹-۱۸ سال، ۳۳.۸ درصد افراد ۴۹-۳۰ سال ۵۷.۱ درصد از افراد بالای ۵۰ سال هنوز از برج میلاد بازدید نکرده اند.
براساس نتایج این نظرسنجی که در شهریور ماه ۱۳۹۸ انجام شده است، حدود ۷۰ درصد از افرادی که هنوز از برج میلاد بازدید نداشته اند تمایل به بازدید از این برج دارند. این میزان بین زنان و جوانان ۲۹-۱۸ سال بیشتر از سایر افراد است.

دلفیناریوم محبوب ترین بخش مجموعه برج میلاد
در این نظرسنجی درباره جذابترین قسمت مجموعه برج میلاد سوال شد که بیشتر پاسخ دهندگان دلفیناریوم این مجموعه را جذابترین قسمت عنوان کردند. پاسخگویان به ترتیب دلفیناریوم، سکوی دید باز، گنبد آسمان و رستوران گردان را جذاب ترین بخش های این مجموعه اعلام نمودند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، قبل از این نیز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در شهریور ۱۳۹۸ بوسیله مصاحبه تلفنی از دو هزار نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسیده بود آیا آنها تابحال از برج میلاد تهران بازدید کرده اند یا خیر؟
طبق اطلاعات انتشار یافته قبلی تقریباً ۶۱ درصد از شهروندان تهرانی اینگونه اعلام نموده بودند که حداقل یک دفعه از برج میلاد بازدید داشته اند که ۴۸.۸ درصد آن زنان و ۵۱.۲ را مردان می سازند.
همچنین حدود نیمی از افرادی که از برج میلاد بازدید کرده اند ۳۰-۴۹ سال، ۳۲.۷ درصد ۱۸-۲۹ سال و ۱۷ درصد بازدید کنندگان بیشتر از ۵۰ سال سن داشته اند.

منبع: