گارسون رباتیک در چین استخدام شد

به گزارش ربات کشاورز یک شرکت چینی گارسون رباتیکی با ظاهر گربه ساخته که می تواند غذای مشتریان را به سرمیز آنها ببرد و قادر به مسیریابی در رستوران است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیل میل، در نمایشگاه CES۲۰۲۰ یک گارسون رباتیک با صورت دیجیتالی گربه ای رونمایی شده که می تواند ظرف های غذا را حمل کند و در رستوران مسیر خویش را بیابد. اگر فردی گوش ربات را نوازش کند، گجت نسبت به آن واکنش نشان داده است. شرکت چینیPudu Tech ربات «بلابات»( BellaBot )را برای رستوران ها ساخته است. این گارسون رباتیک بانمک فقط یکی از دستگاه های خودکاری است که در نمایشگاه CES۲۰۲۰ میلادی رونمایی شده است. در کنار آن رباتی هم در نمایشگاه رونمایی شده که می تواند حرکات یوگا و تای چی را هم انجام دهد. «بلابات» می تواند در محیط هایی مملو از موانع مسیریابی کند. این ربات دارای ۴ طبقه است و می تواند بشقاب ها را روی آن حمل کند. کارگران انسانی باید بشقاب های غذا را روی طبقات قرار دهند و گارسون رباتیک گربه ای هنگام تحویل غذا به مشتری با میومیوکردن به آنها اخطار می دهد. اگر مشتری با نوازش گوش گربه از ربات تشکر کند، صورتکی خوشحال روی نمایشگر آن ظاهر می شود. جالب آنکه اگر مشتری بیش از اندازه ربات را نوازش کند نیز، گجت واکنش نشان داده است. به قول طراح ربات، در صورتی که مشتری در انجام وظایف دستگاه اختلال ایجاد کند، ربات عصبانی می شود.