امضای تفاهم نامه مشترك توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

ربات كشاورز: ایسنا/بوشهر تفاهم نامه مشترك در امتداد اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی استان بوشهر فی درخلال سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی بوشهر و پیشران های طرح منعقد شد.
رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر در نشست انعقاد تفاهم نامه مشاغل خانگی با اشاره به كلیات طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی اظهار داشت: سهمیه استان بوشهر در این طرح ۱۳۵ نفر است كه باتوجه به جلسات و پیگیری های انجام شده در رابطه با تكمیل فهرست متقاضیان طرح، تابحال ۱۸۳ نفر از دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر جهت توانمندسازی زنان سرپرست استان اعلام شده است.
علی احمدی زاده اضافه كرد: در امتداد پایش فهرست متقاضیان اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، جلسات و نشست های مختلفی با صاحب نظران، مسئولان و كارگروه تخصصی استانی با حضور دستگاه های اجرایی طرح ازجمله دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، جهاددانشگاهی بوشهر، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اداره كل بهزیستی، اداره زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، كمیته امداد، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
در ادامه بعد از پایش فهرست متقاضیان به همراه كارگروه تخصصی استانی طرح و نهایی كردن اولویت های شغلی، جلسات مختلفی در شهرستان های بوشهر، دشتستان، دشتی و تنگستان برگزار شده و باتوجه به دسته بندی متقاضیان برمبنای مهارت های اولیه و مشاغل درخواستی تابحال ۷۱ نفر شناسایی شده است.

وی اظهار نمود: بطور كلی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته از شروع طرح تابحال می توان به آماده كردن فهرست متقاضیان واجد شرایط طرح توسط اداره كل امور بانوان استانداری بوشهر، تشكیل كارگروه تخصصی استانی، شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط طرح از طرف دستگاه های اجرایی طرح و سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، پایش، استعداد سنجی و دسته بندی مهارت های شغلی متقاضیان، شناسایی پشتیبانان، مشاوران، كارآفرینان فعال و آغاز آموزش متقاضیان شناسایی شده طرح در رسته های حصیربافی و تولید پوشاك در استان اشاره نمود.
رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر اشاره كرد: با توجه به این كه این طرح قبلاً در ۹ استان كشور به صورت پایلوت اجرا شده و دستاوردهای بسیار خوبی در جهت بهبود وضعیت معیشت و اشتغال زنان سرپرست داشته است، امیدواریم اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در استان بوشهر نیز بتواند به بهبود وضعیت اشتغال این افراد كمك نماید.
وی درانتها از مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر و مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بمنظور همراهی، همكاری صمیمانه و نظارت بر اجرای طرح تشكر كرد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، اهداف كلی این تفاهم نامه توسعه همكاریهای فی ما بین در امتداد اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و توسعه مشاغل خانگی استان بوشهر، آموزش و اتصال به بازار تولیدكنندگان مشاغل خانگی و توسعه و پایدارسازی كسب وكار، استفاده بهینه از پتانسیل های مادی، معنوی و فناوری طرفین تفاهم نامه ازجمله بسترسازی و همین طور امكانات موجود جهت فروش تولیدات خانگی است.
همكاری در انجام آموزش، توانمندسازی متقاضیان و اجرای شناسایی مزیت ها و فرصت های استانها و اتصال به بازار محصولات خانگی در چهارچوب الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، مصوب ستاد ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی همچون موضوعات تفاهم نامه مشاغل خانگی است.
در برنامه ها و اهداف اصلی طرح، مهمترین وظایف جهاددانشگاهی كمك و بسترسازی و تامین بستر لازم جهت فروش و عرضه مستقیم كالاهای طرح، همكاری در شناسایی بازارهای داخلی و خارجی برای فروش محصولات طرح مشاغل خانگی، همكاری در معرفی مشاوران و تسهیلگران به پیشران، استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی جهت همكاری با پیشران در طرح و مهمترین وظایف و تعهدات پیشران ها همكاری با جهاد در تدوین برنامه های اتصال به بازار، پیاده سازی آن و فروش محصولات، به كارگیری ظرفیت های موجود و استفاده از ساز و كارهای مناسب برای اجرای مفاد تفاهم نامه، تامین مكان، مواد اولیه و تجهیزات لازم جهت اجرای طرح، خرید محصول و كمك به فروش محصولات طرح توسعه مشاغل خانگی عنوان شده است.
گفتنی است، “زینت تنگستانی” در رسته تولید پوشاك شهرستان بوشهر، “هاجر نوشادی” در رسته حصیربافی شهرستان تنگستان، و “كبری تابان فر” در رسته حصیربافی شهرستان دشتستان از پیشران های طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر هستند.

منبع: