اندازه گیری قند خون در خواب با سیستم هوشمند

به گزارش ربات کشاورز اندازه گیری قند خون به خصوص جهت بررسی وضعیت افراد مبتلا به دیابت همیشه یک چالش جدی بوده و محققان برای حل این مشکل از یک سیستم هوشمند بهره گرفته اند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، پی بردن به میزان قند خون بدون سوراخ کردن سطح پوست هنوز به آسانی ممکن نیست ولی محققان دانشگاه وارویک انگلیس برای نخستین بار یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی را ابداع نموده اند که قادر به برآورد دقیق قند خون با استفاده از علایم و سیگنال های الکتروکاردیوگرافی است.
سوراخ کردن مداوم نوک انگشت برای اندازه گیری میزان قند خون کار دشواری است، اما روش جدید تنها بر اساس بررسی نوار الکتروکاردیوگرافی با استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی عمل می کند. مزیت این سیستم امکان استفاده از آن برای اندازه گیری قند خون حتی در شرایطی است که فرد به خواب رفته است.
سیستم مورد اشاره با بررسی ریتم علایم الکتروکاردیوگرافی خاص هر فرد و با بهره گیری از سوابق جمع آوری شده توسط تک تک اشخاص می تواند الگوهایی را در این حوزه بیابد و در نهایت اندازه گیری خویش را انجام دهد. این سیستم حتی می تواند میزان پایین قند خون را هم شناسایی کند و در این حوزه به بیمار اخطار دهد. دقت سیستم مورد اشاره فعلاً در حدود ۸۲ درصد است که امید می رود در آینده باز هم افزایش یابد.