عملکرد اعضای شبکه آزمایشگاهی ۴۰ درصد رشد کرد

به گزارش ربات کشاورز مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی اظهار داشت: عملکرد اعضای این شبکه رشد ۴۰ درصدی را نشان داده است این در شرایطی است که پیش از این، خیلی از ظرفیت های این مراکز بلااستفاده می ماند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با نگاهی آماری به وضع موجود آزمایشگاه ها می توان به رشد ظرفیت این مراکز پی برد، هم اکنون آزمایشگاه ها بیشتر از گذشته از ظرفیت خود استفاده می نمایند و درآمد خویش را افزایش داده اند.
رضا اسدی فرد، اظهار داشت: درآمدزایی مراکز عضو شبکه، توسعه سیستم های آزمایشگاهی و رضایت مردم از عرضه این خدمات، رشد کرده است. رشدی که می تواند زمینه ساز توسعه صنعت آزمایشگاهی در کشور شود.
وی اظهار داشت: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعریفی که از وظایف خود کرده است، به صورت سالیانه عملکرد مراکز عضو خویش را بررسی و نقد می کند. با همین نگاه هم در آخرین آماری که از این شبکه انتشار یافته، بر رشد ۴۰ درصدی سالانه این مراکز تاکید گردیده است.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: بیشتر مراکز عضو شبکه با ارتقای خدمات خود توانسته اند رضایت ۶۰ درصدی مشتریان را جلب کنند. اتفاقی که پیش از این در کشور سابقه نداشت.
به گفته وی، درآمدزایی و افزایش درآمد موتور محرک همه بنگاه ها و مراکزی است که با سرمایه شخصی خود کاری را آغاز می کنند. رشد درآمد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های رهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم می تواند مسیری کوتاه و نتیجه بخش برای توسعه سیستم ‍ های آزمایشگاهی و افزایش رضایت مشتریان باشد.