عملكرد اعضای شبكه آزمایشگاهی 40 درصد رشد كرد

به گزارش ربات كشاورز مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی اظهار داشت: عملكرد اعضای این شبكه رشد ۴۰ درصدی را نشان داده است این در شرایطی است كه پیش از این، خیلی از ظرفیت های این مراكز بلااستفاده می ماند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با نگاهی آماری به وضع موجود آزمایشگاه ها می توان به رشد ظرفیت این مراكز پی برد، هم اكنون آزمایشگاه ها بیشتر از گذشته از ظرفیت خود استفاده می نمایند و درآمد خویش را افزایش داده اند.
رضا اسدی فرد، اظهار داشت: درآمدزایی مراكز عضو شبكه، توسعه سیستم های آزمایشگاهی و رضایت مردم از عرضه این خدمات، رشد كرده است. رشدی كه می تواند زمینه ساز توسعه صنعت آزمایشگاهی در كشور شود.
وی اظهار داشت: شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعریفی كه از وظایف خود كرده است، به صورت سالیانه عملكرد مراكز عضو خویش را بررسی و نقد می كند. با همین نگاه هم در آخرین آماری كه از این شبكه انتشار یافته، بر رشد ۴۰ درصدی سالانه این مراكز تاكید گردیده است.
مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح كرد: بیشتر مراكز عضو شبكه با ارتقای خدمات خود توانسته اند رضایت ۶۰ درصدی مشتریان را جلب كنند. اتفاقی كه پیش از این در كشور سابقه نداشت.
به گفته وی، درآمدزایی و افزایش درآمد موتور محرك همه بنگاه ها و مراكزی است كه با سرمایه شخصی خود كاری را آغاز می كنند. رشد درآمد مراكز عضو شبكه آزمایشگاهی فناوری های رهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم می تواند مسیری كوتاه و نتیجه بخش برای توسعه سیستم ‍ های آزمایشگاهی و افزایش رضایت مشتریان باشد.