رییس جهاددانشگاهی استان كرمان خبر داد تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/كرمان رئیس جهاددانشگاهی استان كرمان با اشاره به اینكه در اجرای طرح احیای بازار قلعه محمود به دنبال افزایش هم افزایی و همكاری ثمربخشی بوده ایم اظهار نمود: تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود را دنبال خواهیم كرد و امیدواریم بتوانیم با احیای این بازار، فرصت گردشگری مناسبی را برای استان كرمان فراهم نماییم.
دكتر “رضا كامیاب مقدس” امروز یكشنبه ۲۹ دیماه در مراسم افتتاحیه مركز آموزش و پشتیبانی تولید و اشتغال صنایع دستی با رویكرد پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به همت جهاددانشگاهی استان كرمان و با حمایت استانداری كرمان در بازار قلعه محمود با حضور معاون امور اقتصادی استاندار كرمان، اعضای شورای شهر كرمان و معتمدین این محله اظهار داشت: افتتاح این مركز بمنظور تكمیل زنجیره كامل اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی است.
وی با تاكید بر اینكه ایجاد فرصت و زمینه اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی برای زنان سرپرست خانوار یكی از اهداف بسیار مهم در امتداد راه اندازی مركز آموزش و پشتیبانی تولید و اشتغال صنایع دستی بوده است اظهار نمود: اساسا راه اندازی این مركز گام بسیار مهمی در امتداد احیای بازار قلعه محمود و رونق بخشی میدان و بازار قلعه خواهد بود.
رییس جهاددانشگاهی استان كرمان با تشكر از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری كرمان بعنوان ناظر عالیه طرح تسهیل گری در امتداد راه اندازی دفاتر تسهیل گری در كرمان اضافه كرد: امروز شاهد شكوفایی دفاتر تسهیل گری در مناطق مختلف شهر كرمان هستیم كه تنها یكی از اقدامات و خروجی این دفاتر، ادامه به تحصیل صدها فرزندی است كه در این شهر به دلیلهای مختلف از تحصیل بازمانده بودند.
مجری طرح دفاتر تسهیل گری استان كرمان به اهداف احیای بازار قلعه محمود در امتداد اقدامات جهاددانشگاهی استان كرمان بعنوان معین اقتصادی و فرهنگی شهر كرمان پرداخت و اظهار داشت: هدف از احیای بازار قلعه محمود و میدان قلعه در این است كه این گوهر زیبای شهر كرمان كه غبار گذشت زمان روی آن پوشیده شده بود باردیگر نمایان شود و این فرصت بسیار بزرگ فرهنگی و گردشگری شهری كرمان بار دیگر زنده و باردیگر به پیكره شهر كرمان تقدیم شود.
وی با اشاره به اینكه در اجرای طرح احیای بازار قلعه محمود به دنبال افزایش هم افزایی و همكاری ثمربخشی بوده ایم اظهار نمود: تدوین طرح جامع احیای راسته بازار قلعه محمود را دنبال خواهیم كرد و امیدواریم بتوانیم با احیای این بازار، فرصت گردشگری مناسبی را برای استان كرمان فراهم نماییم برای اینكه در در سند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان كرمان كه توسط جهاددانشگاهی تدوین شده، تاكید گردیده است كه معضل بزرگ شهر كرمان نبود مركز متمركز عرضه و تولید صنایع دستی است كه در این راستا به دنبال ایجاد یك مجموعه شكل یافته عرضه صنایع دستی در بازار قلعه محمود هستیم.

منبع: