در پارك علم و فناوری البرز انجام شد تولید پارچه های نانو پلیمری

ربات كشاورز: فناوران یكی از شركت های دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوری البرز موفق به تولید پارچه های نانو پلیمری شدند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مهندس مرتضی زارعدار، مدیرعامل این شركت دانش بنیان در این خصوص اظهار داشت: هم خط تولید كارگاهی و هم خط تولید پارچه های پلیمری را در داخل كشور راه اندازی كرده ایم.
وی اضافه كرد: از مرداد سال ۱۳۹۶ عضو مركز رشد جامع پارك علم و فناوری البرز شدیم و علاوه بر دفتر كار، فضایی هم برای تولید در پارك علم و فناوری البرز در اختیار شركت قرار داده شد و در آنجا خط تولید پارچه های پلیمری را آغاز كردیم كه نمونه این پارچه ها، خیمه های عزاداری و یا چادرهای مربوط به كامیون ها و یا پارچه های عایقی استخرها هستند.
زارعدار با اشاره به اینكه دستگاه ها و پارچه ها را پژوهشگران خودمان تولید می كنند، اظهار داشت: خوشبختانه توانسته ایم صرفه جویی خوبی برای كشور داشته باشیم چونكه نمونه چینی این دستگاه ها ۷۰۰ هزار دلار و نمونه اروپایی آن سه برابر این قیمت است.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون مستقیماً پنج نفر در این كارگاه مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: با وجود كمك كمیته امداد نیاز به پشتیبانی از نهادهای حامی برای توسعه كارگاه داریم.
طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این شركت عضو مركز رشد و پارك علم و فناوری البرز در زمینه تولید پارچه های نانو پلیمری بعنوان واحد فناور منتخب شركت های دانش بنیان و فناور پارك ها و مراكز رشد جهاد دانشگاهی امسال شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
پارك علم و فناوری البرز هم اكنون ۱۷۰ شركت دانش بنیان و فناور را مورد پذیرش و حمایت قرار داده و از آنها در زمینه های مختلف حمایت می كند.

منبع: