طی انعقاد تفاهم نامه انجام شد همکاری مشترک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز مطالعات دین و سلامت

ربات کشاورز: در امتداد بهره برداری از توانایی های علمی و ظرفیت های اجرایی و انجام کارهای مشترک در حوزه پژوهشی تفاهم نامه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی و مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، بمنظور گسترش همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و تبادل تجارب و اطلاعات و بهره مندی از توانمندی های تخصصی در جهت ایجاد هماهنگی در امتداد رفع نیازمندی های جامعه، تفاهم نامه همکاری مشترک میان فرج حسینیان، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و حجت الاسلام مرتضی عبدالجباری، مدیر مرکز مطالعات دین و سلامت منعقد شد.
از محورهای همکاری در این تفاهم نامه می توان به شناخت نیاز کشور در زمینه های کاری طرفین و برنامه ریزی در جهت رفع آنها باتوجه به خاصیت های هریک از طرفین، همکاری و اجرای طرح های مشترک پژوهشی، برگزاری نشست ها، سمینارها و همایش های مشترک و همکاری در برگزاری کارگاه های آموزش مشترک اشاره نمود.
این تفاهم نامه با حضور مدیران و اعضاء گروه پژوهشی سلامت سالمندی جهاد دانشگاهی و اعضاء هیئت علمی مرکز مطالعات دین و سلامت و گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شد.

منبع: