به همت جهادانشگاهی قم دورهمی کسب و کارهای نوپای قرآنی انجام شد

ربات کشاورز: ایسنا/قم نخستین و دومین دورهمی کسب و کارهای نوپای قرآنی با موضوع «خلاقیت و چالش های سازمانی» و «اعتبارسنجی ایده ها» در مرکز فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی قم اجرا شد.
نخستین دورهمی کسب و کارهای نوپای قرآنی با موضوع «خلاقیت و چالش های سازمانی» و دورهمی کسب و کارهای نوپای قرآنی با موضوع «اعتبارسنجی ایده ها» امروز ۱۵ بهمن ماه به همت جهاد دانشگاهی قم در مرکز رشد فناوری های اطلاعات جهاد دانشگاهی قم انجام شد.
دورهمی کسب و کارهای نوپای قرآنی در دو نوبت بامداد و بعدازظهر برگزار شد، محمدابراهیم دهدشتی، مدیر مرکز نوآوری اکسیژن در دانشگاه علم و صنعت بعنوان ارائه دهنده حضور داشت که در ابتدا ضمن بیان مولفه های یک انسان خلاق، موانع خلاقیت و ذهن خلاق و ایده پردازی اظهار داشت: ترس از اشتباه و شکست، صرفا به دنبال یک چاره صحیح گشتن، اضافه نمودن مفروضات نادرست به مسئله، دنبال کورکورانه قواعد، بیش از اندازه منطقی بودن، بیهوده انگاشتن بازی کردن، ترس از احمق جلوه نمودن، پرهیز از ابهام، تفکر منفی، عدم توانایی جدا کردن سوژه اصلی از زمینه و گمان به این مساله است که « من خلاق نیستم» از موانع خلاقیت به حساب می رود.
سپس در ادامه جلسه ضمن معرفی تکنیک های خلاقیت، مولفه های راه اندازی یک کسب و کار جدید و نوین اشاره نمود و اضافه کرد: افزایش سن منجر به کاهش خلاقیت می شود.

منبع: