به همت جهادانشگاهی قم دورهمی كسب و كارهای نوپای قرآنی انجام شد

ربات كشاورز: ایسنا/قم نخستین و دومین دورهمی كسب و كارهای نوپای قرآنی با موضوع «خلاقیت و چالش های سازمانی» و «اعتبارسنجی ایده ها» در مركز فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی قم اجرا شد.
نخستین دورهمی كسب و كارهای نوپای قرآنی با موضوع «خلاقیت و چالش های سازمانی» و دورهمی كسب و كارهای نوپای قرآنی با موضوع «اعتبارسنجی ایده ها» امروز ۱۵ بهمن ماه به همت جهاد دانشگاهی قم در مركز رشد فناوری های اطلاعات جهاد دانشگاهی قم انجام شد.
دورهمی كسب و كارهای نوپای قرآنی در دو نوبت بامداد و بعدازظهر برگزار شد، محمدابراهیم دهدشتی، مدیر مركز نوآوری اكسیژن در دانشگاه علم و صنعت بعنوان ارائه دهنده حضور داشت كه در ابتدا ضمن بیان مولفه های یك انسان خلاق، موانع خلاقیت و ذهن خلاق و ایده پردازی اظهار داشت: ترس از اشتباه و شكست، صرفا به دنبال یك چاره صحیح گشتن، اضافه نمودن مفروضات نادرست به مسئله، دنبال كوركورانه قواعد، بیش از اندازه منطقی بودن، بیهوده انگاشتن بازی كردن، ترس از احمق جلوه نمودن، پرهیز از ابهام، تفكر منفی، عدم توانایی جدا كردن سوژه اصلی از زمینه و گمان به این مساله است كه « من خلاق نیستم» از موانع خلاقیت به حساب می رود.
سپس در ادامه جلسه ضمن معرفی تكنیك های خلاقیت، مولفه های راه اندازی یك كسب و كار جدید و نوین اشاره نمود و اضافه كرد: افزایش سن منجر به كاهش خلاقیت می شود.

منبع: