تولید نخستین گزارش ویدئویی خبری با هوش مصنوعی

ربات کشاورز: یکی از خبرگزاری ها برای نخستین بار با استفاده از هوش مصنوعی یک گزارش خبری ویدئویی ساخته که انسان هیچ دخالتی در طراحی محتوا و تدوین آن نداشته است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از فوربس، خبرگزاری رویترز پای هوش مصنوعی را بطور جدی به دنیای خبر و روزنامه نگاری باز کرده و برای اولین بار یک گزارش ویدئویی تمام خودکار را با حضور یک مجری ساخته است. این گزارش حاوی خلاصه ای از چند خبر ورزشی در رابطه با لیگ برتر فوتبال انگلیس است.
تهیه این گزارش با همکاری شرکت انگلیسی Synthesia انجام شده که خدمات هوش مصنوعی ارائه می دهد. سیستم مذکور دو بخش دارد. یک بخش الگوریتمی است که وظیفه ترکیب تصاویر مسابقات ورزشی و گزارش را بطور دقیق و لحظه به لحظه بر عهده دارد تا از این طریق مطالب بیان شده دقیق بوده و با تصاویر مرتبط باشند.
بخش دوم بخش تولید مطالب خبری به صورت خودکار است که گزارشی مجزا را برای هر مسابقه ورزشی آماده می کند.
الگوریتم هوش مصنوعی مورد استفاده رویترز از اطلاعات متنی و تصویری موجود برای تهیه گزارشی خبری بهره گرفته است. این خبرگزاری می خواهد در آینده از این فنآوری برای تولید گزارش های خبری ویدئویی پیچیده تری استفاده نماید.

منبع: