راهی برای شناسایی تقلب غذایی در محصولات لبنی

ربات کشاورز: توسط بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منشاء اولیه مواد استفاده شده در محصولات لبنی جهت بررسی تقلب غذایی شناسایی می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر سید مجید تولیت، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اظهار داشت: شناسایی و تفکیک منشا مواد غذایی برمبنای مواد اولیه تشکیل دهنده آنها از مسایل بسیار مهم و کلیدی صنایع غذایی به شمار می آید که در امتداد امنیت و سلامت غذایی جامعه است. بدین سبب تشخیص و نظارت بر عدم تعـویض و جـایگزینی در ترکیبات محصـولات غذایی و بالطبع آن، جلوگیری از تقلب غذایی می تواند برای آگاهی رسانی و انتخاب مطمئن و متناسب با رژیم غذایی مصرف کننده به کار رود و در مقابل معضل تقلبات غذایی تضمینی برای سلامت و تامین نظر مصرف کنندگان به وجود آورد.
وی ادامه داد: در زمینه فرآورده های لبنی، به سبب تفاوت قیمت در شیر گونه های مختلف دامی، همین طور در دسترس نبودن شیر همه حیوانات در تمام فصول، افراد سودجو در پروسه تولید یا عرضه محصولات لبنی شامل شیر، پنیر، ماست و دوغ تقلباتی نظیر مخلوط کردن مقداری از شیر گاو با شیر گوسفند، بز و یا شتر انجام می دهند. البته تولیـد کننـدگان فرآورده های لبنی ملزم به اعلام نوع شیر مصرفی در تولید مواد لبنی هستند. با این وجود تابحال ظرفیت تشخیص و آزمایش الزامی موارد ذکر شده در کشور عملیاتی نشده است و همواره با چالش هایی رو به رو بوده است.
تولیت اشاره کرد: بتازگی روش شناسایی منشا اولیه مواد استفاده شده در محصولات لبنی توسط پژوهشگران این مرکز در بانک سلول های انسانی و جانوری با موفقیت به راه افتاده است. در این روش با استفاده از تشخیص مولکولی که از حساسیت شناسایی بسیار بالایی برخوردار است، منشا اولیه شیر استفاده شده در تولید فرآورده های لبنی از جمله: شیر، پنیر، ماست و دوغ، بین گونه های مختلف جانداران مانند گوسفند، گاو، بز و شتر قابل تفکیک است.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در سال های گذشته، خدمات بررسی تقلبات مربوط به فرآورده های گوشتی نیز توسط این مرکز اعلام شده بود.

منبع: