راهی برای شناسایی تقلب غذایی در محصولات لبنی

ربات كشاورز: توسط بانك سلول های انسانی و جانوری مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی منشاء اولیه مواد استفاده شده در محصولات لبنی جهت بررسی تقلب غذایی شناسایی می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر سید مجید تولیت، سرپرست مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران اظهار داشت: شناسایی و تفكیك منشا مواد غذایی برمبنای مواد اولیه تشكیل دهنده آنها از مسایل بسیار مهم و كلیدی صنایع غذایی به شمار می آید كه در امتداد امنیت و سلامت غذایی جامعه است. بدین سبب تشخیص و نظارت بر عدم تعـویض و جـایگزینی در تركیبات محصـولات غذایی و بالطبع آن، جلوگیری از تقلب غذایی می تواند برای آگاهی رسانی و انتخاب مطمئن و متناسب با رژیم غذایی مصرف كننده به كار رود و در مقابل معضل تقلبات غذایی تضمینی برای سلامت و تامین نظر مصرف كنندگان به وجود آورد.
وی ادامه داد: در زمینه فرآورده های لبنی، به سبب تفاوت قیمت در شیر گونه های مختلف دامی، همین طور در دسترس نبودن شیر همه حیوانات در تمام فصول، افراد سودجو در پروسه تولید یا عرضه محصولات لبنی شامل شیر، پنیر، ماست و دوغ تقلباتی نظیر مخلوط كردن مقداری از شیر گاو با شیر گوسفند، بز و یا شتر انجام می دهند. البته تولیـد كننـدگان فرآورده های لبنی ملزم به اعلام نوع شیر مصرفی در تولید مواد لبنی هستند. با این وجود تابحال ظرفیت تشخیص و آزمایش الزامی موارد ذكر شده در كشور عملیاتی نشده است و همواره با چالش هایی رو به رو بوده است.
تولیت اشاره كرد: بتازگی روش شناسایی منشا اولیه مواد استفاده شده در محصولات لبنی توسط پژوهشگران این مركز در بانك سلول های انسانی و جانوری با موفقیت به راه افتاده است. در این روش با استفاده از تشخیص مولكولی كه از حساسیت شناسایی بسیار بالایی برخوردار است، منشا اولیه شیر استفاده شده در تولید فرآورده های لبنی از جمله: شیر، پنیر، ماست و دوغ، بین گونه های مختلف جانداران مانند گوسفند، گاو، بز و شتر قابل تفكیك است.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در سال های گذشته، خدمات بررسی تقلبات مربوط به فرآورده های گوشتی نیز توسط این مركز اعلام شده بود.

منبع: