ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس سرعت می گیرد

ربات کشاورز: دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری به ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس در کشور تاکید نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با پشتیبانی از دانش بنیان ها طراحی، ساخت و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا را بومی سازی کرد تا با این اقدام نیاز به واردات آن رفع گردد.
با این اقدام تولید و بومی سازی این تجهیزات فناورانه سرعت گرفت. با حمایت ستاد نمونه اولیه صنعتی این قفس ها در داخل ساخته شد و این پروژه با بهره از توانمندی متخصصان شرکت دانش بنیان در حال انجام می باشد تا با این اقدام شاهد توسعه این کسب و کارها در کشور باشیم. هم اکنون این پروژه در مرحله تجاری سازی قرار دارد تا نیاز به این فناوری و واردات آن رفع گردد.
پیش از این فنآوری تجهیزات پرورش ماهی در قفس در داخل وجود نداشت و این قفس ها از کشورهایی مانند نروژ و ترکیه وارد می شد اما حالا با ورود شرکت های دانش بنیان به بومی سازی این فناوری می توان انتظار داشت واردات این حوزه قطع شود.
برای سرعت گرفتن انجام پروژه نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری نیز از پروسه تولید قالب براکت قفس های پرورش ماهی بازدید نمود.
وی در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت موضوع بومی سازی فناوری قفس های پرورش ماهی اصرار کرد و اظهار داشت: امیدواریم بعد از ساخت و تست پایلوت ۱۲۵ تنی در دریا بتوانیم برنامه توسعه کسب و کار آنرا در دستور کار قرار دهیم و سهم مهمی از بازار داخل و حتی منطقه را تامین نماییم.

منبع: