ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس سرعت می گیرد

ربات كشاورز: دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری به ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس در كشور تاكید نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با پشتیبانی از دانش بنیان ها طراحی، ساخت و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا را بومی سازی كرد تا با این اقدام نیاز به واردات آن رفع گردد.
با این اقدام تولید و بومی سازی این تجهیزات فناورانه سرعت گرفت. با حمایت ستاد نمونه اولیه صنعتی این قفس ها در داخل ساخته شد و این پروژه با بهره از توانمندی متخصصان شركت دانش بنیان در حال انجام می باشد تا با این اقدام شاهد توسعه این كسب و كارها در كشور باشیم. هم اكنون این پروژه در مرحله تجاری سازی قرار دارد تا نیاز به این فناوری و واردات آن رفع گردد.
پیش از این فنآوری تجهیزات پرورش ماهی در قفس در داخل وجود نداشت و این قفس ها از كشورهایی مانند نروژ و تركیه وارد می شد اما حالا با ورود شركت های دانش بنیان به بومی سازی این فناوری می توان انتظار داشت واردات این حوزه قطع شود.
برای سرعت گرفتن انجام پروژه نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری نیز از پروسه تولید قالب براكت قفس های پرورش ماهی بازدید نمود.
وی در این بازدید ضمن تاكید بر اهمیت موضوع بومی سازی فناوری قفس های پرورش ماهی اصرار كرد و اظهار داشت: امیدواریم بعد از ساخت و تست پایلوت ۱۲۵ تنی در دریا بتوانیم برنامه توسعه كسب و كار آنرا در دستور كار قرار دهیم و سهم مهمی از بازار داخل و حتی منطقه را تامین نماییم.

منبع: