از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

به گزارش ربات کشاورز سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور بهمن و اسفند ۱۳۹۸ در هشت منطقه کشوری از جانب شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی بهمن و اسفند ۱۳۹۸ به صورت استانی و با همکاری واحد ها و سازمان های جهاد دانشگاهی و از جانب شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به صورت وبینار برگزار می شود.
نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی فرصتی است برای حضور نمایندگان کلیه گروه های دانشجویی فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در دانشگاه های سراسر کشور، که بتوانند در فضایی دانشجویی و با حضور مسئولین به بیان مسایل و مشکلات پیش روی منطقه پرداخته و الگوهای فعالیتی منطقه را در یکسال آینده ترسیم کنند.
در این نشست ها اعضای شورای مرکزی هر منطقه که وظیفه راهبری فعالیت گروه های عضو در منطقه را بر عهده دارد، انتخاب خواهند شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی تاریخ برگزاری نشست ها و تقسیم بندی های استانی مناطق به صورت ذیل است:
منطه ۱ (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان)- ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
منطقه ۲ (تهران، البرز، قم، مرکزی و قزوین)- ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
منطقه ۳ (گلستان، مازندران و گیلان)- ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
منطقه ۴ (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان)- ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
منطقه ۵ (فارس، خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد)- ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
منطقه ۶ (کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان)- ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
منطقه ۷ (لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام)- ۴ اسفند ۱۳۹۸
منطقه ۸ (اصفهان، یزد و شهرکرد)- ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به برگزاری نشست ها به صورت استانی پیشبینی می شود در سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی شاهد افزایش حضور گروه های دانشجویی فعال در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به سال قبل باشیم.
نشست های منطقه ای شروعی برای ایجاد هسته های فکری از تخصص های مختلف در حوزه محیط زیست است، که در اولویت اول برای بحران های محیط زیستی موجود در مناطق خود و سپس برای بحران های محیط زیستی موجود در سطح کشور برنامه های کاربردی را تعریف و با حمایت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و ارگان های همکار اجرایی کنند.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، انجمن های علمی دانشجویی تمامی رشته های دانشگاهی و همینطور کانون های فرهنگی و هنری با موضوعات مختلف که علامند به فعالیت در حوزه محیط زیست یا مشارکت در برنامه های محیط زیستی هستند، می توانند عضو حقوقی باشگاه شده و در انتخابات شورای مرکزی منطقه شرکت نمایند.