سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر تدوین شد

به گزارش ربات كشاورز ایسنا/بوشهر مدیركل بانوان و خانواده استانداری بوشهر اظهار داشت: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر توسط جهاد دانشگاهی استان بوشهر بعنوان مجری استانی این طرح تدوین شد.
مریم آذرشب با بیان این خبر اظهار نمود: بر طبق اسناد فرادستی همچون سند چشم انداز نظام، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سندآمایش سرزمین و ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه كشور؛ بمنظور كوشش برای احقاق حقوق همه مردم، تحقق عدالت جنسیتی و توسعه ظرفیت های استانی با تاكید بر شناسایی و رصد مستمر فاكتورهای مؤثر بر وضعیت زنان و خانواده ی استانها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین اسناد استانی مذكور را در دستور كار ویژه خود قرار داد و بوسیله انعقاد تفاهم نامه ای فی درخلال معاونت و استانداران با تامین اعتبار ملی به استانها ابلاغ گردید.
وی افزود: مبلغ كل اعتبار طرح ۴۰۰ میلیون ریال جهت اجرای پروژه در اختیار كارفرمای استانی دفتر امور زنان و خانواده قرار گرفت.
آذرشب اشاره كرد: سند با هدف ایجاد تغییر پایدار در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت فعلی شناسایی شده از زنان و خانواده استان به صورت غیرمتمركز در قالب و پروتكل ابلاغی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری تدوین شده است.
این مسئول بیان كرد: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با انعقاد تفاهم نامه ای با جهاد دانشگاهی استان و با بهره گیری همه جانبه از ظرفیت های تخصصی، اسنادی، آماری و داده ای، پژوهشی و سامانه ای دستگاه های اجرایی استان، صاحب نظران و متخصصان حوزه های لطمه های اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، سازمان های مردم نهاد، تمام تلاش خودرا به كار بست تا با برنامه ریزی مشاركتی و تسهیلگری و با استفاده از دانش، تجربه و مهارت های موجود در لایه های مختلف جامعه، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده ی استان را تدوین نموده و به مرحله اجرا برساند.
مدیركل بانوان و خانواده استانداری بوشهر اشاره كرد: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان با برش شهرستانی و به تفكیك مسائل و مشكلات زنان و خانواده در شهرستان های دهگانه استان با توجه به شاخص و نماگرهای جمعیتی، اقتصادی، بهداشت و سلامت، مسائل اجتماعی، ورزش و اوقات فراغت، سواد و تحصیلات، مشاركت سیاسی و مدنی، تامین اجتماعی و اشتغال تنظیم و تدوین شده است.
وی بیان كرد: در این سند برآنیم كه با ارائه ی تصویر و توصیفی از وضع موجود استان در فاكتورهای حوزه زنان و خانواده و شناسایی وضعیت فعلی بتوانیم در جهت تحقق عدالت جنسیتی با بررسی و تحلیل وضعیت هر یك از اقلام آماری در سطح استان به تفكیك جنس تا حد امكان، مشكلات و مسائل اصلی را به تفكیك شهرستانی احصاء و با برنامه ریزی های عملیاتی نتیجه محور و مكان محور در چارچوب راهكارهای كوتاه مدت و طولانی مدت با همكاری و تعامل سایر دستگاه های اجرایی متولی و ذیربط، گام های مؤثری برداریم.
مریم آذرشب اظهار نمود: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان با دریافت نظر مثبت رئیس كارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده ی استان و سایر اعضاء محترم كارگروه برای تصویب نهایی به عنوان سندی بالادستی و مرجع و مآخذی رسمی، مجوز ارائه در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان را دریافت كرد.
مدیركل بانوان استانداری بوشهر بیان كرد: نشست شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان در آینده نزدیك با حضور سركار خانم دكتر ابتكار معاونت زنان و خانواده ی ریاست جمهوری با دستور كار ارائه و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان برگزار می شود و باتوجه به مشاركت دستگاه ها و نهادهای اجرایی و فرمانداری های شهرستانهای دهگانه ی استان در تدوین آن، امید است حركتی هوشمندانه، فزاینده و موثر در تحقق ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان بوشهر فراهم گردد.

منبع: