سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر تدوین شد

به گزارش ربات کشاورز ایسنا/بوشهر مدیرکل بانوان و خانواده استانداری بوشهر اظهار داشت: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر توسط جهاد دانشگاهی استان بوشهر بعنوان مجری استانی این طرح تدوین شد.
مریم آذرشب با بیان این خبر اظهار نمود: بر طبق اسناد فرادستی همچون سند چشم انداز نظام، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سندآمایش سرزمین و ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ بمنظور کوشش برای احقاق حقوق همه مردم، تحقق عدالت جنسیتی و توسعه ظرفیت های استانی با تاکید بر شناسایی و رصد مستمر فاکتورهای مؤثر بر وضعیت زنان و خانواده ی استانها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین اسناد استانی مذکور را در دستور کار ویژه خود قرار داد و بوسیله انعقاد تفاهم نامه ای فی درخلال معاونت و استانداران با تامین اعتبار ملی به استانها ابلاغ گردید.
وی افزود: مبلغ کل اعتبار طرح ۴۰۰ میلیون ریال جهت اجرای پروژه در اختیار کارفرمای استانی دفتر امور زنان و خانواده قرار گرفت.
آذرشب اشاره کرد: سند با هدف ایجاد تغییر پایدار در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت فعلی شناسایی شده از زنان و خانواده استان به صورت غیرمتمرکز در قالب و پروتکل ابلاغی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری تدوین شده است.
این مسئول بیان کرد: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با انعقاد تفاهم نامه ای با جهاد دانشگاهی استان و با بهره گیری همه جانبه از ظرفیت های تخصصی، اسنادی، آماری و داده ای، پژوهشی و سامانه ای دستگاه های اجرایی استان، صاحب نظران و متخصصان حوزه های لطمه های اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، سازمان های مردم نهاد، تمام تلاش خودرا به کار بست تا با برنامه ریزی مشارکتی و تسهیلگری و با استفاده از دانش، تجربه و مهارت های موجود در لایه های مختلف جامعه، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده ی استان را تدوین نموده و به مرحله اجرا برساند.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری بوشهر اشاره کرد: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان با برش شهرستانی و به تفکیک مسائل و مشکلات زنان و خانواده در شهرستان های دهگانه استان با توجه به شاخص و نماگرهای جمعیتی، اقتصادی، بهداشت و سلامت، مسائل اجتماعی، ورزش و اوقات فراغت، سواد و تحصیلات، مشارکت سیاسی و مدنی، تامین اجتماعی و اشتغال تنظیم و تدوین شده است.
وی بیان کرد: در این سند برآنیم که با ارائه ی تصویر و توصیفی از وضع موجود استان در فاکتورهای حوزه زنان و خانواده و شناسایی وضعیت فعلی بتوانیم در جهت تحقق عدالت جنسیتی با بررسی و تحلیل وضعیت هر یک از اقلام آماری در سطح استان به تفکیک جنس تا حد امکان، مشکلات و مسائل اصلی را به تفکیک شهرستانی احصاء و با برنامه ریزی های عملیاتی نتیجه محور و مکان محور در چارچوب راهکارهای کوتاه مدت و طولانی مدت با همکاری و تعامل سایر دستگاه های اجرایی متولی و ذیربط، گام های مؤثری برداریم.
مریم آذرشب اظهار نمود: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان با دریافت نظر مثبت رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده ی استان و سایر اعضاء محترم کارگروه برای تصویب نهایی به عنوان سندی بالادستی و مرجع و مآخذی رسمی، مجوز ارائه در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان را دریافت کرد.
مدیرکل بانوان استانداری بوشهر بیان کرد: نشست شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان در آینده نزدیک با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاونت زنان و خانواده ی ریاست جمهوری با دستور کار ارائه و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان برگزار می شود و باتوجه به مشارکت دستگاه ها و نهادهای اجرایی و فرمانداری های شهرستانهای دهگانه ی استان در تدوین آن، امید است حرکتی هوشمندانه، فزاینده و موثر در تحقق ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان بوشهر فراهم گردد.

منبع: