رویداد توسعه فناوری در صنعت برق

به گزارش ربات کشاورز اولین رویداد توسعه فناوری در صنعت برق با هدف معرفی بخشی از نیازمندی های صنعت برق کشور در حوزه های تولید، انتقال و توزیع برگزار می گردد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زینب حمید زاده دستیار معاون عملی و فناوری رئیس جمهوری در توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی اظهار داشت: یکی از محورهای اولین رویداد توسعه فناوری در صنعت برق، حل مساله پیک سایی است.
وی اظهار داشت: شبکه برق کشور، بعضاً در بازه زمانی گرم سال به علت افزایش بار مصرف، گرفتار برخی مشکلات می شود، وزارت نیرو و مجموعه توانیر خواهان این مساله است که این مشکل با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور از بعد راهکارهای کاهش مصرف در بخش های خانگی حل شود.
حمید زاده اضافه کرد: در جلسات گوناگونی که با مجموعه متولیان وزارت نیرو و خصوصا شرکت توانیر و ساتکاب داشتیم، مقرر شد که این همکاری محدود به مساله پیک سایی نباشد و شرکت های دانش بنیان و فناور، بر روی تمام نیازهای این بخش بزرگ دولتی متمرکز شوند و برای این نیازها، پاسخ های فناورانه عرضه کنند.
مشاور معاون علمی و فناوری اظهار داشت: بر طبق این سوابق کاری و اشتراکات، یک تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نیرو، منعقد شد و دو طرف متعهد شدند تا با استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان و فناور و ظرفیت بخش خصوصی در زمینه صنعت برق کشور یک تحول فناورانه ایجاد کنند.
حمیدزاده اضافه کرد: اولین رویداد صنعت برق کشور ماحصل این تلاش ها است و در آن از شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور، محققان، استارت اپ ها، شتابدهنده ها و هر علاقه مند این حوزه دعوت شده است تا با حضور در این رویداد، توانمندی های خویش را عرضه کنند و با آخرین دستاوردهای ساخت داخل از نزدیک آشنا گردند. همینطور از پیمانکاران صنعت برق، مدیران زیرمجموعه های تصمیم ساز وزارت نیرو و سرمایه گذاران این حوزه هم دعوت شده تا نیازهای خویش را ارائه نمایند و برای رفع آن از مخاطبین نخبه صنعت برق استفاده نمایند.
وی درتوضیح بخش های مختلف اولین رویداد توسعه فناوری در صنعت برق، بیان نمود: رویداد نخست «توسعه فناوری در صنعت برق» با هدف پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق کشور با استفاده از توانمندی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور برگزار می گردد. ایجاد همکاری تجاری بین این شرکت ها و مجموعه های بزرگ صنعتی حوزه برق، یکی دیگر از اهداف محوری این رویداد است.
به گفته حمید زاده، هدف اصلی این رویداد عقد قرارداد و ایجاد همکاری بین شرکت های دانش بنیان و فناور و مجموعه شرکت های دولتی وزارت نیرو است تا با کمک فناوری داخلی، بتوان برای نیازهای موجود پاسخ های درخور و مناسب فراهم نمود.
دستیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی، افزود: در این گردهم آیی ۲ روزه که در تاریخ ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود، بخشی از نیازمندی های صنعت برق کشور در حوزه های تولید، انتقال و توزیع معرفی خواهند شد.