با قدرت نابودی خطرناکترین باکتری؛ هوش مصنوعی آنتی بیوتیک جدید تولید کرد

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه ام آی تی برای نخستین بار از هوش مصنوعی برای کشف آنتی بیوتیک های جدیدی بهره برده اند که قادر به نابودی خطرناک ترین و مقاوم ترین باکتری ها هستند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، آنتی بیوتیک ها از توانایی زیادی برای مقابله با باکتری های مضر برخوردار می باشند. اما با افزایش مقاومت باکتری ها در مقابل آنها یافتن آنتی بیوتیک های جدید لزوم یافته است. از همین رو پژوهشگران دانشگاه ام آی تی از هوش مصنوعی برای تولید انواع تازه این دارو بهره گرفته اند.
آنتی بیوتیک تولید شده با استفاده از هوش مصنوعی رفتار متفاوتی در مقایسه با آنتی بیوتیک های عادی دارد و در آزمایش های انجام شده موفق به نابودی دو باکتری بسیار مقاوم به اسامی Acinetobacter baumannii و Enterobacteriaceae شده است.
محققان دانشگاه ام آی تی می گویند تا سال ۲۰۵۰ باکتری های امروزی در مقابل آنتی بیوتیک های عادی موجود در بازار مقاوم می شوند و این مساله زندگی حداقل ده میلیون نفر را به خطر می اندازد. پس امید می رود هوش مصنوعی این مشکل را هم حل کند.
برای تولید آنتی بیوتیک های جدید با استفاده از هوش مصنوعی ۶۰۰۰ نوع پیوند مولکولی مختلف بوسیله یک سیستم خودآموز کامپیوتری آزمایش شده و در نهایت الگوریتم های مورد استفاده پس از چند ساعت توانسته اند چند ترکیب جدید برای تولید آنتی بیوتیک های قدرتمند پیشنهاد دهند.

منبع: