کارگاه همتایابی بین المللی حوزه نانو الیاف

به گزارش ربات کشاورز کارگاه همتایابی بین المللی حوزه نانو الیاف در جهت همکاریهای بین المللی در زمینه نانوالیاف در دانشگاه امیرکبیر برگزار می گردد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر گلرو در دومین کارگاه همتایابی بین المللی حوزه نانو الیاف در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: برای این کارگاه بین المللی ۷۰ پروپزال ارسال شد که ۴۰ پروپزال مورد پذیرش اولیه قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: سال قبل نخستین دوره این کارگاه برگزار گردید که در حوزه های مختلف بود سال جاری این کارگاه به صورت خاص در حوزه نانو الیاف برگزار گردید چونکه دانشگاه های ایران در این عرصه در سطح جهان فعالیتهای قابل ملاحظه ای دارند.
مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: برای این کارگاه بین المللی به ۳۰ هزار نفر در کل جهان اطلاعات ارسال شد که در مجموع ۷۰ پروپزال ارسال و بعد از بررسی های اولیه ۴۰ پروپزال پذیرش شد که براین اساس همتایان داخلی و خارجی مبادرت به تدوین پروپزال های مشترک کردند.
گلرو تصریح کرد: در انتها برگزاری این کارگاه ۳ پروپزال برتر انتخاب و برای تبدیل شدن به محصول از آنها حمایت مالی صورت می گیرد.
وی عنوان کرد: مجموعه مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی که زیرمجموعه ستادهای فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است در این کارگاه حضور دارد و مقرر است از طرح های برتر حمایت مالی انجام دهد.
مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: در این کارگاه ۸ میهمان خارجی از کشورهای عراق، آفریقای جنوبی، اسلواکی و مالزی حضور دارند. برگزاری این کارگاه منجر خواهد شد تا ارتباط علمی و عملی میان اساتید داخلی و خارجی کشور ایجاد و از این طریق قادرخواهیم بود در حوزه نانو الیاف محصولات مشترک تولید نماییم.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیشتر از ۱۰۰ دانشگاه خارجی تفاهم نامه علمی دارد، اظهار داشت: درحال حاضر با تمام این دانشگاه ها در حال همکاری در حوزه های مختلف علمی هستیم.
مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: برگزاری این کارگاه بستری را فراهم می آورد تا ارتباطات بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گسترش یابد و بتوانیم در حوزه نانو الیاف هم همکاری مشترک بین المللی داشته باشیم.

منبع: