بازدید معاون علمی از مركز توسعه فناوری های توانبخشی ازراه دور

ربات كشاورز: معاون علمی و فناوری از طرح كلان ملی مركز فناوری های توانبخشی ازراه دور در امتداد تدوین الگوی فناورانه برای توانبخشی ازراه دور بیماران بازدید نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اجرای طرح كلان ملی «مركز فناوری های توانبخشی از راه دور» فرصتی برای بیماران فراهم می آورد تا در خانه با استفاده از تكنولوژی های جدید بهبود یابند. بیمار با انجام تمرین های توانبخشی در منزل در راه درمان قرار می گیرد. البته بررسی و نظارت توسط درمانگر ازراه دور انجام می شود.
همچنین این تمرین ها بازی گونه طراحی شده است برای تحقق آن نیز از فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و پردازش ماشین بهره برده شده است.
مزایای راه اندازی این مركز را باید كاهش رفت و آمد بیمار به كلینیك، مدیریت زمانی جلسات درمان مطابق تمایل كار، پوشش ۶۰ تا ۷۰ درصد فرآیندهای كاردرمانی و بهره گیری از فناوری های واقعیت مجازی، بایوفیدبك، بازی سازی و سنجش حركات بدن دانست.
الگوی توسعه روش های توانبخشی ازراه دور در این مركز پیاده سازی و ارزیابی شده است. همین طور بسته توانبخشی و ارزیابی بیماری پاركینسون بعنوان اولین محصول مركز عملیاتی شده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از این مركز بازدید نمود.

منبع: