در کمبریج؛ واکسن احتمالی کرونا برای آزمایش ارسال شد

به گزارش ربات کشاورز شرکت مدرنا واکسن احتمالی خود برای مقابله با ویروس کرونا را تکمیل کرده و آنرا برای آزمایش های نهایی عرضه کرده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، همزمان با تداوم گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان، یک واکسن آزمایشی برای مهار این ویروس خطرناک در راه می باشد.
این واکسن توسط شرکت مدرنا در کمبریج تولید شده و برای آزمایش در اختیار مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا قرار گرفته است.
واکسن مورد اشاره mRNA-۱۲۷۳ نام دارد و مرحله اول مطالعاتی آن در آمریکا تکمیل شده است.
محققان دولت آمریکا هم بررسی های خود بر روی این واکسن را شروع کرده اند. شرکت های فناوری زیادی در سراسر جهان در حال تحقیق برای تولید واکسن کرونا هستند. ولی هنوز هیچ نتیجه قطعی در این حوزه به دست نیامده است.
در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار نفر در سراسر جهان به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در شرایط حاد و اضطراری هستند و بیشتر از ۲۶۰۰ نفر هم به همین علت فوت کرده اند. بیشتر از ۲۵ هزار مبتلای به این ویروس هم بهبود یافته اند.