در كمبریج؛ واكسن احتمالی كرونا برای آزمایش ارسال شد

به گزارش ربات كشاورز شركت مدرنا واكسن احتمالی خود برای مقابله با ویروس كرونا را تكمیل كرده و آنرا برای آزمایش های نهایی عرضه كرده است.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، همزمان با تداوم گسترش ویروس كرونا در نقاط مختلف جهان، یك واكسن آزمایشی برای مهار این ویروس خطرناك در راه می باشد.
این واكسن توسط شركت مدرنا در كمبریج تولید شده و برای آزمایش در اختیار مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریكا قرار گرفته است.
واكسن مورد اشاره mRNA-۱۲۷۳ نام دارد و مرحله اول مطالعاتی آن در آمریكا تكمیل شده است.
محققان دولت آمریكا هم بررسی های خود بر روی این واكسن را شروع كرده اند. شركت های فناوری زیادی در سراسر جهان در حال تحقیق برای تولید واكسن كرونا هستند. ولی هنوز هیچ نتیجه قطعی در این حوزه به دست نیامده است.
در حال حاضر نزدیك به ۱۲ هزار نفر در سراسر جهان به دلیل ابتلاء به ویروس كرونا در شرایط حاد و اضطراری هستند و بیشتر از ۲۶۰۰ نفر هم به همین علت فوت كرده اند. بیشتر از ۲۵ هزار مبتلای به این ویروس هم بهبود یافته اند.