تاثیر استفاده از مکمل های دارای آنتی اکسیدان بر بهبود باروری مردان

ربات کشاورز: نتایج یک پژوهش نشان میدهد کاهش استرس اکسیداتیو با استفاده از مکمل های دارای آنتی اکسیدان می تواند بعنوان یک روش درمانی برای بهبود عملکرد اسپرم و افزایش احتمال موفقیت روش های درمانی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، عدم تعادل میان تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر و ظرفیت آنتی اکسیدانی بیضه، اپیدیدیم (محلی در بالای بیضه که اسپرم ها در آن ذخیره می شوند) و مایع منی، در نهایت منجر به ناباروری در مردان می شود. فشردگی غیرطبیعی ماده ژنتیکی (کروماتین) اسپرم و قطعه قطعه شدن ماده وراثتی (DNA) بعنوان مهم ترین عامل ناباروری در مردان مطرح است.
با هدف ارزیابی ارتباط میان مولفه های اسپرم با لطمه های وارد بر DNA، کمبود پروتامین (پروتئینی است جایگزین هیستون در اسپرم که فشرده شدن کروماتین پیرامون آن صورت می گیرد)، ماندگاری هیستون (شرایطی که هیستون ها در ماده ژنتیکی اسپرم باقی مانده و با پروتامین جایگزین نشده اند) و پراکسیداسیون چربی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر فرزانه بصیری، دکتر محسن فروزانفر و دکتر مرضیه تولایی در پژوهشگاه رویان، دانشگاه آزاد اسلامی فارس و شیراز و مرکز باروری و ناباروری اصفهان، نمونه منی ۲۰ مرد نابارور که دست کم یک دفعه در تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم ناموفق بوده اند را با روش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این پژوهش که در International Journal of Fertility & Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد، ارتباط معکوس مدلول داری میان غلظت اسپرم و ماندگاری هیستون وجود دارد. همین طور ارتباط مثبت مدلول داری میان درصد اسپرم های دارای ماندگاری هیستون و درصد اسپرم های دارای موفولوژی غیرطبیعی و شدت پراکسیداسیون چربی مشاهده شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد کاهش استرس اکسیداتیو( استرس اکسیداتیو ناشی از عدم تعادل در وضعیت ردوکس بدن است که طی آن افزایش رادیکال های آزاد بدن منجر به لطمه بافتی می شود) با استفاده از مکمل های دارای آنتی اکسیدان می تواند بعنوان یک روش درمانی برای بهبود عملکرد اسپرم و افزایش احتمال موفقیت روش های درمانی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: