تاثیر استفاده از مكمل های دارای آنتی اكسیدان بر بهبود باروری مردان

ربات كشاورز: نتایج یك پژوهش نشان میدهد كاهش استرس اكسیداتیو با استفاده از مكمل های دارای آنتی اكسیدان می تواند بعنوان یك روش درمانی برای بهبود عملكرد اسپرم و افزایش احتمال موفقیت روش های درمانی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، عدم تعادل میان تولید گونه های اكسیژن واكنش پذیر و ظرفیت آنتی اكسیدانی بیضه، اپیدیدیم (محلی در بالای بیضه كه اسپرم ها در آن ذخیره می شوند) و مایع منی، در نهایت منجر به ناباروری در مردان می شود. فشردگی غیرطبیعی ماده ژنتیكی (كروماتین) اسپرم و قطعه قطعه شدن ماده وراثتی (DNA) بعنوان مهم ترین عامل ناباروری در مردان مطرح است.
با هدف ارزیابی ارتباط میان مولفه های اسپرم با لطمه های وارد بر DNA، كمبود پروتامین (پروتئینی است جایگزین هیستون در اسپرم كه فشرده شدن كروماتین پیرامون آن صورت می گیرد)، ماندگاری هیستون (شرایطی كه هیستون ها در ماده ژنتیكی اسپرم باقی مانده و با پروتامین جایگزین نشده اند) و پراكسیداسیون چربی، دكتر محمد حسین نصر اصفهانی، دكتر فرزانه بصیری، دكتر محسن فروزانفر و دكتر مرضیه تولایی در پژوهشگاه رویان، دانشگاه آزاد اسلامی فارس و شیراز و مركز باروری و ناباروری اصفهان، نمونه منی ۲۰ مرد نابارور كه دست كم یك دفعه در تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم ناموفق بوده اند را با روش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این پژوهش كه در International Journal of Fertility & Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد، ارتباط معكوس مدلول داری میان غلظت اسپرم و ماندگاری هیستون وجود دارد. همین طور ارتباط مثبت مدلول داری میان درصد اسپرم های دارای ماندگاری هیستون و درصد اسپرم های دارای موفولوژی غیرطبیعی و شدت پراكسیداسیون چربی مشاهده شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد كاهش استرس اكسیداتیو( استرس اكسیداتیو ناشی از عدم تعادل در وضعیت ردوكس بدن است كه طی آن افزایش رادیكال های آزاد بدن منجر به لطمه بافتی می شود) با استفاده از مكمل های دارای آنتی اكسیدان می تواند بعنوان یك روش درمانی برای بهبود عملكرد اسپرم و افزایش احتمال موفقیت روش های درمانی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: