راهی برای درمان ضایعات نخاعی

به گزارش ربات کشاورز نتایج تحقیقات پژوهشگران رویان و دانشگاه سمنان نشان داده است سیستم رهاسازی دوتایی دارویی می تواند سبب بهبود ضایعات نخاعی شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، وقتی صدمه ای به نخاع وارد می شود، در ناحیه آسیب دیده واکنش های پاتولوژیک و التهابی اتفاق می افتد که منجر به ایجاد محیط مهاری و تحلیل رفتن آکسون ها می شود و در نهایت ناتوانی حرکتی بوجود می آورد. به همین علت، استفاده از درمان های ترکیبی که جنبه های مختلف صدمه را هدف قرار می دهند موثرتر از درمان هایی است که تنها بازسازی بافت ناحیه صدمه دیده را تسهیل می کنند.
به منظور توسعه درمان های ترکیبی، دکتر سحر کیانی، دکتر محمد صادق نوربخش، زهرا نمازی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه سمنان، سیستم رهاکننده داروی دوتایی را طراحی کردند که با هدف ترمیم ضایعات نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی یک داروی محافظ سلول های عصبی (مینوسایکلین هایدروکلراید) و یک داروی ترمیم کننده بافت عصبی (پاکلیتاکسل) را رهاسازی می کرد. بدین منظور دارو های نام برده درون کپسول هایی از جنس پلی مرهای سازگار با محیط های زیستی (آلژینات و PLGA) قرار داده شدند. سپس کپسول های حاوی هر دو نوع دارو یا یکی از آنان به محل ضایعه نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی تزریق شد.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Journal of Controlled Release به چاپ رسیده است، نشان داد، استفاده هم زمان از دو دارو ظرف هفت روز منجر به کاهش التهاب می شود و بعد از ۲۸ روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلول های عصبی قابل مشاهده می باشد.
علاوه بر این، بررسی ها بهبود سریع و پایدار حرکت در حیوانات مدل ضایعه نخاعی که هر دو دارو را هم زمان دریافت کرده بودند، نشان داد.
این پژوهش سیستم رهاسازی دوتایی دارویی جدیدی را معرفی نمود که می تواند بعد از ارزیابی های تکمیلی برای طیف وسیعی از ضایعات سیستم عصبی مورد استفاده قرار گیرد.