راهی برای درمان ضایعات نخاعی

به گزارش ربات كشاورز نتایج تحقیقات پژوهشگران رویان و دانشگاه سمنان نشان داده است سیستم رهاسازی دوتایی دارویی می تواند سبب بهبود ضایعات نخاعی شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، وقتی صدمه ای به نخاع وارد می شود، در ناحیه آسیب دیده واكنش های پاتولوژیك و التهابی اتفاق می افتد كه منجر به ایجاد محیط مهاری و تحلیل رفتن آكسون ها می شود و در نهایت ناتوانی حركتی بوجود می آورد. به همین علت، استفاده از درمان های تركیبی كه جنبه های مختلف صدمه را هدف قرار می دهند موثرتر از درمان هایی است كه تنها بازسازی بافت ناحیه صدمه دیده را تسهیل می كنند.
به منظور توسعه درمان های تركیبی، دكتر سحر كیانی، دكتر محمد صادق نوربخش، زهرا نمازی و همكارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه سمنان، سیستم رهاكننده داروی دوتایی را طراحی كردند كه با هدف ترمیم ضایعات نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی یك داروی محافظ سلول های عصبی (مینوسایكلین هایدروكلراید) و یك داروی ترمیم كننده بافت عصبی (پاكلیتاكسل) را رهاسازی می كرد. بدین منظور دارو های نام برده درون كپسول هایی از جنس پلی مرهای سازگار با محیط های زیستی (آلژینات و PLGA) قرار داده شدند. سپس كپسول های حاوی هر دو نوع دارو یا یكی از آنان به محل ضایعه نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی تزریق شد.
نتایج این پژوهش كه در مجله بین المللی Journal of Controlled Release به چاپ رسیده است، نشان داد، استفاده هم زمان از دو دارو ظرف هفت روز منجر به كاهش التهاب می شود و بعد از ۲۸ روز كم شدن بافت اسكار و افزایش بازسازی سلول های عصبی قابل مشاهده می باشد.
علاوه بر این، بررسی ها بهبود سریع و پایدار حركت در حیوانات مدل ضایعه نخاعی كه هر دو دارو را هم زمان دریافت كرده بودند، نشان داد.
این پژوهش سیستم رهاسازی دوتایی دارویی جدیدی را معرفی نمود كه می تواند بعد از ارزیابی های تكمیلی برای طیف وسیعی از ضایعات سیستم عصبی مورد استفاده قرار گیرد.