ساخت پل بزرگراهی که مثل چتر باز و بسته می شود

ربات کشاورز: اتریش کار ساخت پلی را برای تکمیل یک بزرگراه آغاز نموده که مانند یک چتر قابلیت باز و بسته شدن خواهد داشت.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، مهندسان اتریشی قصد دارند از این پل برای متصل کردن دو سوی یک رودخانه استفاده کنند. دو سوی پل مورد اشاره در زمان عبور خودرو ها به یکدیگر متصل می شود و در زمان عدم عبور آنها برای تسهیل قایقرانی و عبور کشتی های سبک باز می شود.
ساخت پل بدین شکل سبب صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ها شده و تأثیر مهمی بر حفظ چشم انداز و زیبایی های طبیعی محیط اطراف خواهد داشت.

محققان دانشگاه وین از ۱۵ سال قبل در کوشش برای طراحی پل های جمع شونده بوده اند و ثبت ایده ساخت این پل هم به سال ۲۰۰۶ بازمی گردد. پل مورد اشاره متشکل از تسمه های متحرک مختلفی است که به بدنه فلزی آن متصل می شوند و در صورت ضرورت پل را جمع کرده و در ادامه به حرکت درآمده و پل را به حالت عادی بازمی گردانند.
در نهایت دو تسمه بزرگ مانند دو کمربند از بالا به هم متصل شده و پل را برای استواری بیشتر در برمی گیرند. سیستم های هیدرولیک نیز حرکت آرام و موزون قطعات مختلف این پل را تضمین می کنند.

منبع: