تولید ژل ضدعفونی كننده در جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش ربات كشاورز رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان از تولید ژل ضدعفونی كننده دست در پژوهشكده تكنولوژی تولید این سازمان اطلاع داد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا؛ سید علیرضا علوی با بیان این خبر اظهار داشت: با عنایت به شرایط موجود و لزوم تأمین مواد ضدعفونی كننده برای توزیع عمومی و قطع زنجیره انتقال كروناویروس از راه رعایت بهداشت فردی، پژوهشگران جهاددانشگاهی خوزستان از هفته گذشته به سرعت وارد عمل شده و موفق به تولید ژل ضدعفونی كننده دست شدند.
وی ادامه داد: مجوز تولید این ژل روز گذشته از جانب معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز صادر شده و بدین سان ژل های تولید شده از روز دوشنبه آینده در داروخانه ۱۳ آبان وابسته به جهاددانشگاهی توزیع عمومی خواهند شد.