باتری زیستی کاشت ایمپلنت پزشکی را تسهیل می کند

ربات کشاورز: کاشت ایمپلنت در بدن انسان ها با چالش های مهمی مواجه می باشد که یکی از آنها تامین انرژی است. تولید باتری های زیستی این مشکل را تا حد زیادی برطرف می کنند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، ایمپلنت های مختلفی برای کمک به شنوایی و تداوم جریان خون در قلب طراحی و تولید شده اند. اما تغییر باتری این ایمپلنت ها یک چالش جدی است.
محققان برای غلبه بر این چالش باتری زیستی ویژه ای را ساخته اند که شارژ مجدد آن بوسیله ارسال امواج مافوق صوت به زیر پوست صورت می گیرد.
پژوهشگران دانشگاه KAUST عربستان می گویند این باتری زیستی در واقع یک هیدروژل سازگار با بدن انسان است که انتقال ایمن امواج مافوق صوت برای تامین برق را ممکن می کند.
از جمله ترکیبات این هیدروژل می توان به پلی وینیل الکل، یک صفحه دوبعدی متشکل از کاربیدهای فلزی و نیز برخی انواع نیتریدها یا کربنیتیدها اشاره نمود.
باتری زیستی مذکور در استفاده های آزمایشی موفق بوده و با استفاده از امواج مافوق صوت قادر به تولید برق کافی برای تضمین فعالیت ایمپلنت های مختلف بوده است. مهم ترین مزیت این محصول هزینه پایین تولید و سازگاری با طیف گسترده ای از ایمپلنت ها توصیف شده است.

منبع: