سفارش هایی برای پیش گیری از كرونا در سالمندان

ربات كشاورز: مسوول كارگروه سلامت سالمندی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه سالمندان در مقابل بیماری كرونا نسبت به سایرین لطمه پذیرتر هستند، بر خودداری از ترددهای غیرضروری، رعایت بهداشت فردی و تغذیه و استراحت مناسب برای سالمندان تاكید نمود.
دكتر ایوب نافعی در گفت و گو با ایسنا، ضمن برشمردن برخی نكات مهم در جهت تقویت سیستم ایمنی سالمندان و پیش گیری از بروز عفونت ویروسی كرونا در آنان، اظهار نمود: لطمه پذیری سالمندان در مقابل ویروس كرونا بیشتر از سایر افراد است، بر همین مبنا در نظر گرفتن و توجه به برخی نكات مهم جهت ارتقای مقاومت و سیستم ایمنی و پیش گیری از كرونا ویروس برای این افراد لازم است.
این متخصص سلامت و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه با بالا رفتن سن تغییرات طبیعی در بدن همه افراد ایجاد می شود، افزود: كاهش و ضعف سیستم دفاعی بدن، افزایش بروز بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی -عروقی و دیابت، افسردگی و كاهش جذب ویتامین ها بعضی از این موارد است كه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نافعی با اشاره به ضعف سیستم ایمنی بدن در سالمندان و اهمیت رعایت نكات ایمنی و بهداشتی، اشاره كرد: خودداری از ترددهای غیرضروری، رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی محیط پیرامون از مسایل مهمی است كه طی این دوره همه گیری باید بیش از پیش رعایت شود.
وی با اشاره به كاهش جذب ریزمغذی ها و پروتئین در دوره سالمندی، اشاره كرد: تغذیه مناسب در این دوره اهمیت بسیار زیادی دارد و در این راستا افزایش مصرف سبزیجات پخته و گوشت سفید و همین طور مایعات فراوان سفارش می شود.
مسئول كارگروه سلامت سالمندی با تاكید بر اهمیت تحرك در سالمندان، اظهار نمود: منظور از تحرك انجام كارهای شخصی، قدم زدن در فضای منزل و تنفس هوای تازه است، چونكه تحرك مناسب در تقویت عضلانی و روحیه افراد تاثیر بسیار مثبتی دارد.
این متخصص سلامت و رفاه اجتماعی درانتها خواب و استراحت كافی را برای این گروه از افراد جامعه با اهمیت دانست و اظهار داشت: خواب و استراحت ناكافی منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و فرد را مستعد مبتلاشدن به بیماری می كند. در نهایت در این روزها فراموش نكنیم كه سالمندان بیش از پیش نیازمند توجه و مراقبت اطرافیان هستند.

منبع: