تولید ۵۰۰۰ گان بیمارستانی به همت اتاق بازرگانی و جهاددانشگاهی گلستان

ربات کشاورز: گلستان قرارداد تهیه و تحویل ۵۰۰۰ دست لباس گان بیمارستانی امروز با حضور رضا ثقفی رئیس جهاددانشگاهی گلستان و علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به امضاء رسید.

در راستای مقابله و پیش گیری از شیوع بیماری کرونا و نیز تامین لوازم کادر درمانی بیمارستانها با استفاده از پتانسیل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، قرارداد تهیه و تحویل ۵۰۰۰ دست لباس گان بیمارستانی بین جهاددانشگاهی گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان و تحت نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان منعقد شد.

بر اساس این قرارداد مقرر شد جهاددانشگاهی گلستان تا در مدت دو هفته، ۵۰۰۰ دست لباس گان بیمارستانی را بمنظور تامین پوشش کادر درمانی تهیه و به اتاق بازرگانی تحویل دهد.

در این قرارداد که در امتداد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کشور منعقد شده، از پیشرانان این طرح جهت بکارگیری زنان مشمول، جهت همکاری دعوت به عمل آمده است و حدود ۱۰۰ نفر آمادگی خودرا جهت انجام این کار اعلام نمودند.

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای جهاددانشگاهی و طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نیز به کارفرمایی معاونت زنان ریاست جمهوری در حال اجراست.

منبع: