ترکیب شیمی درمانی و پرتودرمانی برای درمان سرطان

ربات کشاورز: در شرایطی که هیچ درمان قطعی برای مقابله با سرطان وجود ندارد، تعدادی از محققان فرانسوی با ترکیب دو روش پرتودرمانی و شیمی درمانی به موفقیت های تازه ای دراین زمینه رسیده اند.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس، در روش شیمی درمانی داروهایی شیمیایی برای نابودی تومورهای سرطانی به درون بدن تزریق می شوند که یکی از متداول ترین آنها داروی سیس پلاتین است که پیوند آن با دی ان ای تومور موجب نابودی سلول سرطانی می شود.
از سوی دیگر، پرتو درمانی یا فتودینامیک درمانی مبتنی بر انتقال مجموعه فلزاتی به درون بدن و سپس پخش کردن آنها بوسیله تابش اشعه لیزر است. با این کار حجم زیادی اکسیژن در بدن آزاد می شود که روند نابودی سلول های سرطانی را تسهیل می کند.
محققان فرانسوی با ترکیب این دو روش درمانی، دارویی به نام Ru-Pt را ابداع نموده اند که حاوی داروی شیمی درمانی سیس پلاتین و نیز ماده شیمیایی دیگری به نام فنیل بوتیرات است که تاثیر سیس پلاتین را تقویت می کند. برای تقویت بخش پرتودرمانی هم از ترکیب فلزی روتنیم II استفاده شده است.
در بررسی های انجام شده این ترکیبات اختلالی در کار یکدیگر ایجاد نکرده اند و تابش اشعه لیزر بر روی آنها تنها موجب فعال شدن بخش فلزی شده است. پژوهشگران می گویند این روش درمانی برای نابودی تومورهای سرطانی تا ده برابر مؤثرتر از استفاده از دو روش درمانی پرتو درمانی و شیمی درمانی به صورت مجزا است.

منبع: