سیستم پایش شعله توربین ها بومی شد

به گزارش ربات کشاورز یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سیستمهای پایش شعله توربین ها شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، توربین ها نقش مهم و اساسی را در صنعت انرژی بازی می کند. حفاظت، نگهداری و تداوم کار توربین ها هم اهمیت این مورد را دوچندان می کند. حال یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته است با اتکا به توان و دانش بومی به تولید تجهیزات در رابطه با این صنعت برسد. رضا شفیقی مدیرعامل شرکت دانش بنیان درباره این سیستم توضیح داد: سیستم پایش شعله یا شعله ­بین به منظور تشخیص و اعلانِ حضور یا عدم حضور شعله در تجهیزاتی مانند توربین ها و بویلرها که استمرار و تداوم وجود شعله بسیار حیاتی بوده طراحی و ساخته شده است. این فعال فناور افزود: به صورت معمول این سیستم ها شامل یک یا چند سنسور تشخیص شعله و یک دستگاه راه انداز هستند که وظیفه دستگاه راه انداز دریافت سیگنال از سنسورهای شعله یاب و اعلان وضعیت به خروجی است. وی ادامه داد: به علت این که رنگ شعله با سوخت های مختلف بسته از گستره فروسرخ تا فرابنفش متغیر است و از آن جایی که سوخت مصرفی توربین های NEVSKY گاز طبیعی بوده و گستره نوری شعله حاصل از این نوع سوخت بیشتر دارای مولفه های فرا بنفش است از سنسورهای آشکارساز در گستره فرابنفش جهت پایش شعله استفاده می شود. مدیرعامل شرکت دانش بنیان بیان نمود: در بخش سامانه های پایش شعله این شرکت به صورت خاص و تخصصی بر روی این محصول کار کرده است همینطور در بعضی از حسگرهای دما تعدادی شرکت تولید کننده داخلی وجود دارند که نمونه مشابه را تولید می کنند. این فعال فناور درباره واردات نمونه مشابه محصولات توضیح داد: نمونه مشابه محصولات بطور حتم وارد کشور می شود؛ بر مبنای شناختی که از بازار وجود دارد و میزان فروش و تأمین این تجهیزات توسط این شرکت می توان حدس زد که بخشی از نیاز بازار داخل از راه واردات تأمین می شود. وی از کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان سه کشور اصلی تولیدکننده این قبیل تجهیزات نام برد. شفیقی درباره اختلاف قیمت محصولات این شرکت و نمونه های مشابه خارجی آن اظهار داشت: قیمت محصولات تولیدی این شرکت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر از نمونه های مشابه خارجی آن است. او همینطور افزود: بطور قطع این محصول به لحاظ کیفیت و کارایی با نمونه های مشابه خارجی آن برابری می کند. به بیان دیگر وقتی محصول این شرکت بر روی توربین هایی با قیمت ۲۰ میلیارد تومان نصب و راه اندازی می شود این مورد نشان داده است که کیفیت و کارایی محصول این شرکت با نمونه های مشابه خارجی آن تفاوتی ندارد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان به مبحث اشتغال زایی اشاره و بیان نمود: در این مجموعه برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و هم برای ۱۰ نفر به صورت غیرمستقیم شغل بوجود آمده است. وی دلیل عدم صادرات محصول را این گونه بیان نمود: نیاز بازار داخل بسیار گسترده است و از طرفی دیگر خیلی از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس به علت ارتباط و همکاری با شرکت های های بزرگ دنیا ترجیح می دهند که از تجهیزات و سیستم های ساخته شده آنها استفاده کنند تا از محصول شرکت های دیگر.