راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا در دانشگاه علوم پزشکی آزاد

به گزارش ربات کشاورز بخشتشخیص مولکولی کرونا ویروس در کلینیک قدس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران افتتاح و افتتاح شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بخش تشخیص مولکولی کرونا ویروس در کلینیک قدس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران امروز با حضور سیدعلی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تعدادی از پزشکان و متخصصان افتتاح و افتتاح شد.
مسعود پارسانیا دانشیار و متخصص ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در مراسم افتتاح اظهار داشت: این آزمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی مقابله با ویروس کرونا دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با پشتیبانی کمیته پدافند زیستی و حمایت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شروع به کار کرد.
وی اضافه کرد: این آزمایشگاه می تواند تا با همکاری متخصصان این حوزه نسبت به تشخیص بیماری کرونا ویروس در افراد بستری شده در بیمارستانها اقدام نماید.
پارسانیا خاطرنشان کرد: در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان قرارداد همکاری منعقد شده که طبق وظایف مشخص شده مشغول به کار هستند.
وی تصریح کرد: با عنایت به این که پلی کلینیک درمانی و آموزشی قدس زیرمجموعه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است، بیماران بستری شده در بیمارستانهای حوزه این دانشگاه به این مرکز ارجاع داده خواهند شد.
گفتنی است مسئولیت فنی این مرکز به عهده دکتر پارسانیا، دانشیار و متخصص ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران است.