پژوهشگاه رویان برگزار می كند مسابقه كشوری نقاشی، شعر و داستان كوتاه ویژه دانش آموزان با مبحث كرونا

به گزارش ربات كشاورز پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی مسابقه كشوری نقاشی، شعر و داستان كوتاه ویژه دانش آموزان با مبحث كرونا برگزار می نماید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بعنوان یك مركز علمی معتبر و مرجع، بر خود فرض دانسته است تا در شرایط كنونی كشور در كنار سایر مراكز علمی، تحقیقاتی و درمانی در حل مبحث “بیماری كرونا” مشاركت جدی داشته باشد.
در این راستا علاوه بر طراحی چندین طرح كارآزمایی بالینی و هم مشاركت در فرایند تشخیص طبی ویروس كرونا، نگاه جدی به موضوعات آموزشی-فرهنگی هم داشته است. بنابراین معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان می خواهد مسابقه كشوری نقاشی(برای دانش آموزان ابتدایی ۱ و ۲)، شعر و داستان كوتاه(برای دانش آموزان متوسطه ۱ و ۲) را با مبحث كرونا-امید و توكل، كرونا-تحقیقات علمی و كرونا-مبارزه همگانی، برگزار كند تا از این فرصت به وجود آمده حداكثر استفاده از زمان حضور دانش آموزان در منزل به منظور افزایش دانش و آگاهی های عمومی، حاصل شود.

دانش آموزان عزیز می توانند آثار خویش را در چارچوب برگه های A۴ و با ذكر مشخصات كامل(نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره تماس) تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ به شماره تلفن ۹۸۹۰۳۱۱۱۸۴۱۵ +در واتس اپ و آدرس Royan_edu@ در تلگرام ارسال نمایند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نهایتاً بعد از داوری، طی مراسمی در كنار برگزاری نمایشگاه در پژوهشگاه رویان، به آثار برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.