استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولكولی كووید ۱۹

ربات كشاورز: در امتداد استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولكولی COVID-19 پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت معرفی گشتند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، باتوجه به ظرفیت های تشخیص مولكولی آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در بعضی از استانها، بمنظور استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در شرایط خاص كشور در زمینه شیوع بیماری ویروسی COVID-۱۹، هماهنگی لازم بین دفتر تخصصی علوم پزشكی معاونت پژوهش و فناوری با آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی صورت گرفته است تا از امكانات موجود جهاددانشگاهی دراین زمینه استفاده گردد.
بر این اساس پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت عرضه شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، هم اكنون تاییدیه های پژوهشگاه رویان صادر شده و سایر آزمایشگاه ها در دست بررسی می باشد تا بعد از تأیید شرایط انجام آزمون، تاییدیه موقت انجام آزمون صادر شود.

منبع: