استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولکولی کووید ۱۹

ربات کشاورز: در امتداد استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در تشخیص مولکولی COVID-19 پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت معرفی گشتند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، باتوجه به ظرفیت های تشخیص مولکولی آزمایشگاه های تشخیص طبی جهاددانشگاهی در بعضی از استانها، بمنظور استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در شرایط خاص کشور در زمینه شیوع بیماری ویروسی COVID-۱۹، هماهنگی لازم بین دفتر تخصصی علوم پزشکی معاونت پژوهش و فناوری با آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است تا از امکانات موجود جهاددانشگاهی دراین زمینه استفاده گردد.
بر این اساس پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و بوشهر به آزمایشگاه مرجع سلامت عرضه شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، هم اکنون تاییدیه های پژوهشگاه رویان صادر شده و سایر آزمایشگاه ها در دست بررسی می باشد تا بعد از تأیید شرایط انجام آزمون، تاییدیه موقت انجام آزمون صادر شود.

منبع: