آزمایشگاه پیشرفته تشخیص كرونا ویروس در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی

به گزارش ربات كشاورز آزمایشگاه پیشرفته تشخیص كرونا ویروس 6 فروردین ماه99 در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی راه اندازی شد.
پژوهشگاه تكنولوژی های جدید علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، آزمایشگاه پیشرفته تشخیص كرونا ویروس را با به كارگیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تكنیك های استاندارد مولكولی در فضایی كاملا ایزوله و استاندارد افتتاح نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا اعلام نمود: این مجموعه با پشتوانه بیشتر از بیست سال تجربه، برخورداری از آزمایشگاه های مجهز تشخیصی و پژوهشی و اساتید و محققان مجرب، به دنبال فراخوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و نیاز مبرم كشور به تشخیص به موقع بیماری كرونا ویروس، آمادگی خویش را اعلام نموده و طی بازدیدی كه امروز ـ 6 فروردین 99 ـ از جانب وزارت بهداشت به عمل آمد، موفق به كسب مجوز عرضه سرویس در آزمایشگاه پیشرفته تشخیص كرونا ویروس شد.
در این خبر آمده است: این خدمت، به مراكز بیمارستانی و درمانی عرضه خواهد شد و حتی خواهد توانست پاسخگویی بیماران سرپایی آن مراكز هم باشد.
امید است كه با فراهم سازی امكان تشخیص به موقع این بیماری در كشور و قطع زنجیره انتقال ویروس در كنترل این بیماری بیشتر از پیش موفق باشیم.