آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی

به گزارش ربات کشاورز آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس ۶ فروردین ماه۹۹ در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی راه اندازی شد.
پژوهشگاه تکنولوژی های جدید علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس را با به کارگیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنیک های استاندارد مولکولی در فضایی کاملا ایزوله و استاندارد افتتاح نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا اعلام نمود: این مجموعه با پشتوانه بیشتر از بیست سال تجربه، برخورداری از آزمایشگاه های مجهز تشخیصی و پژوهشی و اساتید و محققان مجرب، به دنبال فراخوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیاز مبرم کشور به تشخیص به موقع بیماری کرونا ویروس، آمادگی خویش را اعلام نموده و طی بازدیدی که امروز ـ ۶ فروردین ۹۹ ـ از جانب وزارت بهداشت به عمل آمد، موفق به کسب مجوز عرضه سرویس در آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا ویروس شد.
در این خبر آمده است: این خدمت، به مراکز بیمارستانی و درمانی عرضه خواهد شد و حتی خواهد توانست پاسخگویی بیماران سرپایی آن مراکز هم باشد.
امید است که با فراهم سازی امکان تشخیص به موقع این بیماری در کشور و قطع زنجیره انتقال ویروس در کنترل این بیماری بیشتر از پیش موفق باشیم.