پژوهش در سالی که گذشت، روی زمین ماندن پروژه های تحقیقاتی به خاطر بی پولی صنایع

به گزارش ربات کشاورز مدیر گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی با تاکید بر آنکه سال ۹۸ سال سختی برای پژوهش بوده است، اظهار داشت: در این سال خیلی از پروژه های تحقیقاتی که تا مراحلی هم پیش رفته بود به خاطر بی پولی صنایع و اولویت نداشتن پژوهش در آنها روی زمین ماند.
محمد فرزی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سال ۹۸ سال بسیار سختی برای پژوهش بوده است، توضیح داد: در این سال خیلی از پروژه هایی که به نحوی با کارفرماهای مختلف آغاز کرده بودیم، به مشکل برخورد؛ این در شرایطی است که کارفرمایان صنایع عمدتاً به دنبال حل مشکل هستند اما این طور نیست که بتوان پیش از اینکه به حدی از دانش رسید، پروژه را به صنعت عرضه داد و صنایع بیشتر با مراکزی کار می کنند که برای مشکلات آنها چاره عرضه کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از اوقات پژوهشگر چاره ای ندارد جز آنکه بخش زیادی از مراحل پژوهش را پیش از داشتن قرارداد با کارفرما -و با فرض اینکه کارفرمایی وجود خواهد داشت- انجام دهد و بعد چاره خویش را به صنعت عرضه نماید. سال ۹۸ سالی بود که خیلی از کارهایی که این گونه انجام شده بود، با بی پولی صنعت و موضوع اولویت نداشتن کارهای پژوهشی در صنایع مواجه گردید.
پژوهشگر برگزیده سی وسومین جشنواره بین المللی خوارزمی افزود: بر این اساس صنایع به قدری مشغول اولویت های روزمره خودشان بودند که به بسیاری از پژوهش ها، علیرغم آن که در مناقصات پژوهشی برنده شده بودند، بودجه ای اختصاص نیافت و خیلی از این پروژه های تحقیقاتی روی زمین ماند.
فرزی افزود: ازاین رو بعنوان مثال پروژه هایی که با شرکت سیمان داشتیم، پروژه “درایوهای جدید” پتروشیمی فجر، و حتی پروژه ای که با شرکت نفت فلات قاره ایران قرار بود در ارتباط با طراحی پمپ های درون چاهی اجرا شود، به علت همین مشکل روی زمین ماند و ادامه پیدا نکرد.
وی سپس به یک چالش دیگر انجام تحقیقات در سال ۹۸ اشاره نمود و توضیح داد: در سال ۹۸ به خاطر تحریم ها، ناچار بودیم امکان انجام تست های بین المللی را در مجموعه خودمان فراهم نماییم یا تجهیزات را به اسم کشورهای بسیار ضعیف تر از خودمان-از جمله افعانستان- برای انجام تست به بعضی کشورهای اروپایی ارسال نماییم.
مدیر گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی انجام این تست ها را منجر به ستاندن تاییدیه بین المللی دانست و اظهار داشت: ازاین رو نیاز است علاوه بر تجهیزات مورد نیاز برای انجام تحقیقات در کشور، ابزارهای لازم را برای انجام برخی تست ها محیا شده یا اینکه معیارهای دیگری را برای پذیرش محصولات ساخته شده در صنعت ایجاد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا لزوم انجام تست ها به صادرات محدود می شود یا خیر، اظهار داشت: در داخل بعضی صنایع به دنبال این هستند که محصولی که به آنها عرضه می شود – بعنوان مثال در صنعت نفت یا صنعت مترو- استانداردهای لازم را داشته باشد که آزمایشگاه های خاصی در دنیا قابلیت تست این استانداردها را دارند.
فرزی در ارتباط با حمایت های تحقیقات تاکید کرد: پس از جلسه ای که رئیس جهاد دانشگاهی با مقام معظم رهبری داشتند، طرح های فناورانه از جانب مجموعه حاکمیتی کشور و با نگاه تکیه بر داخل و استفاده از ظرفیت ها، به مجموعه ها سپرده شد.
او در آخر افزود: این دیدگاه که آنچه در کشور ساخته نمی گردد را با پژوهش و هزینه کردن برای آن بسازیم، دیدگاه خوبی است و حمایت های مؤثری دراین راستا صورت گرفته؛ اما جهت استفاده از خروجی این طرح های فناورانه در صنعت هم باید تدابیری اندیشیده شود.

منبع: