یک شرکت داروسازی واکسن کووید ۱۹ می سازد

ربات کشاورز: یک شرکت داروسازی می خواهد در سپتامبر ۲۰۲۰ واکسنی برای کووید۱۹ را روی انسان ها آزمایش کند. همین طور این شرکت می خواهد یک میلیارد دوز واکسن کووید۱۹ را برای سراسر جهان تامین کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت داروسازی و تولید تجهیزات پزشکی «جانسون و جانسون» اعلام نمود واکسنی برای ویروس کرونا را امسال آزمایش می کند. طبق بیانیه این شرکت اگر اوضاع طبق برنامه پیش برود، واکسن مذکور برای اوایل سال آینده میلادی قابل استفاده خواهد بود. این در حالیست که پژوهشگران در سراسر جهان مشغول توسعه واکسنی برای کووید۱۹ هستند. «جانسون و جانسون» فعالیت برای تولید واکسن را از ژانویه ۲۰۲۰ میلادی آغاز نموده و تصمیم دارد در ماه سپتامبر آنرا روی انسان ها آزمایش کند. بدین سان پیش بینی می شود واکسن کووید ۱۹ این شرکت از اوایل ۲۰۲۱ میلادی آماده استفاده باشد. همین طور این شرکت می خواهد ظرفیت تولید خودرا به سرعت افزایش دهد تا بیش از یک میلیارد دوز واکسن کووید ۱۹ برای سراسر جهان فراهم آورد.

منبع: