یك شركت داروسازی واكسن كووید ۱۹ می سازد

ربات كشاورز: یك شركت داروسازی می خواهد در سپتامبر 2020 واكسنی برای كووید19 را روی انسان ها آزمایش كند. همین طور این شركت می خواهد یك میلیارد دوز واكسن كووید19 را برای سراسر جهان تامین كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از پرس اسوسیشن، شركت داروسازی و تولید تجهیزات پزشكی «جانسون و جانسون» اعلام نمود واكسنی برای ویروس كرونا را امسال آزمایش می كند. طبق بیانیه این شركت اگر اوضاع طبق برنامه پیش برود، واكسن مذكور برای اوایل سال آینده میلادی قابل استفاده خواهد بود. این در حالیست كه پژوهشگران در سراسر جهان مشغول توسعه واكسنی برای كووید۱۹ هستند. «جانسون و جانسون» فعالیت برای تولید واكسن را از ژانویه ۲۰۲۰ میلادی آغاز نموده و تصمیم دارد در ماه سپتامبر آنرا روی انسان ها آزمایش كند. بدین سان پیش بینی می شود واكسن كووید ۱۹ این شركت از اوایل ۲۰۲۱ میلادی آماده استفاده باشد. همین طور این شركت می خواهد ظرفیت تولید خودرا به سرعت افزایش دهد تا بیش از یك میلیارد دوز واكسن كووید ۱۹ برای سراسر جهان فراهم آورد.

منبع: