سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد 60 واكسن احتمالی كرونا در مرحله پیش بالینی

ربات كشاورز: سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود دو واكسن احتمالی ویروس كرونا وارد مرحله آزمایش بالینی شده اند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از بیزنس تودی، سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود ۲ واكسن احتمالی ویروس كووید ۱۹ وارد فاز آزمایش بالینی شده اند. همین طور ۶۰ واكسن احتمالی دیگر نیز در مرحله مطالعات پیش بالینی هستند. یكی از این واكسن ها بطور مشترك توسط شركت CanSino Biological Inc و انستیتو فناوری زیستی پكن ساخته شده است. برای این منظور پژوهشگران از وكتور ویروسی غیر تكرار شونده بعنوان پلت فرم استفاده كردند تا واكسنی با «آدنوویروس ۵» بسازند. مشابه این روش برای تولید واكسن های غیر ویروس كرونا مانند ابولا استفاده شده است. آدنوویروس ها در حقیقت ویروس های معمولی هستند كه عامل بیماری ذات الریه به شمار می روند و می توانند با انتقال یك آنتی ژنی به بدن انسان، تولید پادتن بیماری را در بدن او تحریك كنند. شركت CanSino Biological Inc با همكاری«انستیتوی مهندسی زیستی آكادمی علوم پزشكی ارتش چین» در سال ۲۰۱۷ واكسنی برای ابولا ساخته است. دومین واكسنی كه وارد مرحله آزمایش های بالینی شده به شركت آمریكایی مدرنا متعلق می باشد. شركت مدرنا با همكاری «انستیتو ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریكا» این واكسن را ساخته است. این نانوذرات لیپیدی (LNP) واكسن احتمال mRNA را در یك محفظه قرار می دهند و از یك بستر RNA استفاده می نمایند. در این روند اطلاعات ژنتیكی ویروس از دی ان ای آن رمزگشایی و پروتئین هایی ایجاد می شود. mRNA نیز بعنوان واسطه میان اطلاعات ژنتیك در دی ان ای و توالی آمینو اسید در پروتئین ها عمل می كند و به سلول ها دستور می دهد برای مقابله با ویروس پروتئینی بسازند.

منبع: