نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران نشان داد تاثیر نانو ذرات مس در تسهیل و تسریع بهبود زخم

به گزارش ربات كشاورز پژوهشی كه به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های متفاوت ˮنانو ذرات مسˮ در درمان زخم در پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران طراحی و انجام شد نشان داده است غلظت 1 ماكرومولار از ذرات 80 نانومتری مس (CuNPs) جهت استفاده در بهبود زخم مناسب می باشد و عوارض جانبی ایجاد نمی نماید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در سرتاسر جهان اختلال در بهبود زخم ها، به بروز عوارض گوناگون و حتی مرگ مبتلایان منجر می شود. هم اكنون درمان زخم با محدودیت هایی همراه می باشد و اخیراً هم استفاده از مواد نانو، مانند نانو ذرات مس، مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.
به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های متفاوت “نانو ذرات مس” در درمان زخم، دكتر ناصر اقدمی، دكتر پروانه محمدی، ساناز علیزاده، دكتر باقر سیدعلی پور و همكارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران، پژوهشی را طراحی كردند كه طی آن سلول های فیبروبلاست، اندوتلیال و كراتینوسایت انسانی در شرایط كشت در معرض غلظت ها و اندازه های گوناگون نانو ذرات مس قرار گرفتند. سپس میزان سمی بودن برای سلول (سیتوتوكسیسیتی)، مهاجرت و تقسیم سلولی، و میزان تولید كلاژن توسط سلول ها با روش های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از این، برپایه نتایج حاصل از مرحله قبل، بهبود زخم حیوانات مدل آزمایشگاهی به وسیله نانو ذرات انتخاب شده بررسی گردید.
نتایج این پژوهش كه در مجله بین المللی Biochemical and Biophysical Research Communication به چاپ رسیده است، نشان داد غلظت 10 مایكرومولار از ذرات 40 نانومتری و غلظت 1 ماكرومولار از ذرات 80 نانومتری مس (CuNPs)، برای سلول های فیبروبلاست، اندوتلیال و كراتینوسایت انسانی در شرایط كشت سمی نیستند؛ علاوه بر این، غلظت 1 ماكرومولار از ذرات مس 80 نانومتری سبب القای مهاجرت و تقسیم در سلول های اندوتلیال می شود.
همینطور بررسی بهبود زخم در حیوان مدل آزمایشگاهی نشان داد، غلظت 1 ماكرومولار از ذرات مس 80 نانومتری سبب تسهیل و تسریع بهبود زخم می شود. نكته قابل توجه این است كه بررسی سرم خون حیوان مدل مشخص كرد غلظت 1 ماكرومولار از ذرات 80 نانومتری و غلظت 10 مایكرومولار از ذرات 40 نانومتری مس در طول بهبود زخم در كبد انباشته نمی شوند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد، غلظت 1 ماكرومولار از ذرات 80 نانومتری مس (CuNPs) جهت استفاده در بهبود زخم مناسب می باشد و عوارض جانبی ایجاد نمی كند.