نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران نشان داد تاثیر نانو ذرات مس در تسهیل و تسریع بهبود زخم

به گزارش ربات کشاورز پژوهشی که به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های متفاوت ˮنانو ذرات مسˮ در درمان زخم در پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران طراحی و انجام شد نشان داده است غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات ۸۰ نانومتری مس (CuNPs) جهت استفاده در بهبود زخم مناسب می باشد و عوارض جانبی ایجاد نمی نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در سرتاسر جهان اختلال در بهبود زخم ها، به بروز عوارض گوناگون و حتی مرگ مبتلایان منجر می شود. هم اکنون درمان زخم با محدودیت هایی همراه می باشد و اخیراً هم استفاده از مواد نانو، مانند نانو ذرات مس، مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.
به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های متفاوت “نانو ذرات مس” در درمان زخم، دکتر ناصر اقدمی، دکتر پروانه محمدی، ساناز علیزاده، دکتر باقر سیدعلی پور و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن سلول های فیبروبلاست، اندوتلیال و کراتینوسایت انسانی در شرایط کشت در معرض غلظت ها و اندازه های گوناگون نانو ذرات مس قرار گرفتند. سپس میزان سمی بودن برای سلول (سیتوتوکسیسیتی)، مهاجرت و تقسیم سلولی، و میزان تولید کلاژن توسط سلول ها با روش های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از این، برپایه نتایج حاصل از مرحله قبل، بهبود زخم حیوانات مدل آزمایشگاهی به وسیله نانو ذرات انتخاب شده بررسی گردید.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Biochemical and Biophysical Research Communication به چاپ رسیده است، نشان داد غلظت ۱۰ مایکرومولار از ذرات ۴۰ نانومتری و غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات ۸۰ نانومتری مس (CuNPs)، برای سلول های فیبروبلاست، اندوتلیال و کراتینوسایت انسانی در شرایط کشت سمی نیستند؛ علاوه بر این، غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات مس ۸۰ نانومتری سبب القای مهاجرت و تقسیم در سلول های اندوتلیال می شود.
همینطور بررسی بهبود زخم در حیوان مدل آزمایشگاهی نشان داد، غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات مس ۸۰ نانومتری سبب تسهیل و تسریع بهبود زخم می شود. نکته قابل توجه این است که بررسی سرم خون حیوان مدل مشخص کرد غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات ۸۰ نانومتری و غلظت ۱۰ مایکرومولار از ذرات ۴۰ نانومتری مس در طول بهبود زخم در کبد انباشته نمی شوند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش نشان داد، غلظت ۱ ماکرومولار از ذرات ۸۰ نانومتری مس (CuNPs) جهت استفاده در بهبود زخم مناسب می باشد و عوارض جانبی ایجاد نمی کند.