تولید انبوه استند دیجیتال لیزری تشخیص تب كرونا

ربات كشاورز: استند دیجیتال لیزری تشخیص كرونا توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مركزی به مرحله تولید انبوه و تجاری سازی رسید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در امتداد تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید و پیرو همكاریهای مشترك واحد فناور رباتیك مركز نوآوری و شكوفایی جهاد دانشگاهی استان مركزی با شركت گسترش صنعت خاورمیانه مبتنی بر نوآوری باز، استند دیجیتال لیزری تشخیص كرونا توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مركزی به مرحله ی تولید انبوه و تجاری سازی رسید.
سرعت بسیار بالا در تشخیص تب كم تر از یك ثانیه به ازای هر نفر، دقت بالا، شناسایی هوشمند برای فعال سازی، ثبت و نمایش تمامی افراد بررسی شده، قابلیت صفركردن اتوماتیك و دستی شمارنده پس از پنج رقم، نمایش دقیق دما و رطوبت محیط برای تنظیم دقیق تر از حسگر اصلی، قابلیت اتصال به دیوار و استفاده بر روی پایه، طراحی ساختار به صورت دائم كار، امكان تنظیم دامنه ی تشخیص تب و… از قابلیت های استند دیجیتال لیزری تشخیص كرونا است.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، استند دیجیتال لیزری تشخیص كرونا تاییدیه و مجوز از دانشگاه علوم پزشكی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، پارك علم و فناوری استان و مركز نوآوری و شكوفایی جهاددانشگاهی استان مركزی (واحد فناور رباتیك) را كسب كرده است.

منبع: