به همت دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت تجهیز ۲ مركز به سامانه مدیریت آزمایشگاه های تشخیص ویروس كرونا

به گزارش ربات كشاورز دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همكاری یكی از شركت های دانش بنیان سامانه ای برای مدیریت و جوابدهی زودهنگام به مراجعان آزمایشگاه های تشخیص كرونا عرضه نموده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همكاری یكی از شركت های بخش خصوصی فعال در زمینه انفورماتیك موفق شدند سامانه ای جهت مدیریت آزمایشگاه های تشخیصی ویروس كرونا توسعه دهند. این سامانه از ۱۵ فروردین ماه جاری كار خویش را در دو مركز “پژوهشگاه ابن سینا” و مركز درمانی “ابن سینا” شروع كرد.
بر این اساس، تمام فرایند پذیرش و جوابدهی بیماران مشكوك به ویروس كرونا از راه این سامانه انجام می پذیرد.
به كارگیری این سامانه در آزمایشگاه، به پذیرش یكپارچه و تسریع جوابدهی برخط به بیماران كمك می نماید و همینطور استفاده گسترده از این سامانه در آزمایشگاه های كرونا زمینه مدیریت یكپارچه اطلاعات و تسهیل تصمیم گیری را برای متولیان امر فراهم می آورد.