به همت دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت تجهیز ۲ مرکز به سامانه مدیریت آزمایشگاه های تشخیص ویروس کرونا

به گزارش ربات کشاورز دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان سامانه ای برای مدیریت و جوابدهی زودهنگام به مراجعان آزمایشگاه های تشخیص کرونا عرضه نموده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری یکی از شرکت های بخش خصوصی فعال در زمینه انفورماتیک موفق شدند سامانه ای جهت مدیریت آزمایشگاه های تشخیصی ویروس کرونا توسعه دهند. این سامانه از ۱۵ فروردین ماه جاری کار خویش را در دو مرکز “پژوهشگاه ابن سینا” و مرکز درمانی “ابن سینا” شروع کرد.
بر این اساس، تمام فرایند پذیرش و جوابدهی بیماران مشکوک به ویروس کرونا از راه این سامانه انجام می پذیرد.
به کارگیری این سامانه در آزمایشگاه، به پذیرش یکپارچه و تسریع جوابدهی برخط به بیماران کمک می نماید و همینطور استفاده گسترده از این سامانه در آزمایشگاه های کرونا زمینه مدیریت یکپارچه اطلاعات و تسهیل تصمیم گیری را برای متولیان امر فراهم می آورد.