تشریح سرشماری شهرداری از تهرانی ها در مورد كرونا؛ از نگرانی مردم تهران از مبتلا شدن به كرونا تا افزایش اختلافات خانوادگی

به گزارش ربات كشاورز نتایج سومین نظرسنجی شهرداری تهران درمورد نگرش مردم درباره بیماری كرونا و موضوعات در رابطه با آن، منتشر گردید.
ببببه گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، موج سوم نظرسنجی كرونا توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران طراحی و توسط مركز افكارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شد، حجم نمونه 1023 نفر بود و نظرسنجی به صورت تلفنی و در سطح شهر تهران صورت گرفت.
نتایج این نظرسنجی حاكی از افزایش نگرانی مردم نسبت به مبتلا شدن به كرونا، بهبود رضایت مردم از عملكرد دولت و شهرداری و چشم انداز مبهم مردم درباره آخر اپیدمی است.

نگرانی 51 درصد مردم از مبتلا شدن به كرونا!
برپایه نتایج این نظرسنجی، 51 درصد از مردم تهران نگرانی زیادی در مورد ابتلای خود یا خانواده شان به كرونا دارند و 29 درصد هم سطح نگرانی شان پایین است. نسبت به موج اول نظرسنجی در میانه اسفندماه میزان نگرانی افراد از مبتلا شدن به كرونا اندكی افزایش یافته و نسبت كسانی كه نگرانی شان را «كم» اعلام كرده­ اند كاهش یافته و بر شمار افراد با نگرانی متوسط افزوده شده است.

كرونا یا كسب وكار؟
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، یك دوراهی مهم امروز در جهان انتخاب میان شروع كسب­ و كار یا تعطیلی تا مدیریت كامل كروناست. از مردم تهران سؤال شده كه ترجیح می دهند مردم سر كار خود برگردند تا شغل مردم حفظ شود یا تا مهار كرونا تعطیلی ادامه یابد. سه چهارم مردم موافق تعطیل ماندن هستند.
میزان موافقت با تعطیلی در میان حقوق­ بگیران بخش دولتی و خصوصی بالای 80 درصد و در بین كاركنان مستقل و كارفرما حدود 68 درصد است.

اختلافات خانوادگی در سایه كرونا
در 16 درصد از خانوارهای تهرانی تنش خانوادگی به جهت در خانه ماندن افزایش یافته است. در 58 درصد این خانواده­ها تنش میان زن و شوهر افزایش داشته و 46 درصد هم افزایش تنش والدین با فرزندان را تجربه كرده ­اند.

افزایش رضایت از شهرداری
27 درصد از شهروندان رضایت خویش را از اقدامات شهرداری در مواجهه با كرونا “زیاد” و 37 درصد “متوسط” اعلام نموده اند. همان گونه كه در نمودار دیده می شود میزان رضایت شهروندان از عملكرد شهرداری در فاصله میان دو موج نظرسنجی افزایش داشته است.
میزان رضایت در پهنه شمال و جنوب (خط خیابان انقلاب) تفاوتی ندارد.