گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛ برنامه ریزی برای تولید ۳ واكسن موثر بر كرونا در كشور

به گزارش ربات كشاورز پشتیبانی از تولید دستگاه سی تی اسكن، تولید واكسن ویروس كرونا، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و پشتیبانی از تولید داروهای موثر از مهمترین برنامه های فناوری وزارت بهداشت است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گزارش عملكرد درباره اپیدمی ویروس كرونا ۲۰۱۹ منتشر نمود. این عملكرد در بخش های توسعه فناوری، تشخیص بیماری، اپیدمیولوژی، كارآزمایی بالینی، اخلاق در پژوهش، منابع مالی پژوهش و پایش پژوهش ها و انتشار نتایج عرضه شده است. استفاده از ظرفیت بالغ بر ۱۴۲۵ شركت دانش بنیان دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری جهت پشتیبانی از شركت های دانش بنیان به منظور ساخت انواع فرآورده های مورد نیاز در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری كووید ۱۹ و استفاده از ظرفیت بالغ بر ۱۴۲۵ شركت دانش بنیان ثبت شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همینطور ۸۰۰ هسته فناور حوزه سلامت مستقر در مراكز رشد دانشگاه های علوم پزشكی و پارك های علم و فناوری و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم تابحال بیشتر از ۲۶ اقدام مهم را به انجام رسانده است. همچون این اقدامات می توان به تشكیل كمیته فناوری بیماری كووید ۱۹ جهت بررسی و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز در پیشگیری و درمان و تهیه فهرست مورد نیاز در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری: كیت شناسایی، ماسك N۹۵ و سه لایه پرستاری، دستكش لاتكس طبی، محلول ضدعفونی كننده، تجهیزات ضدعفونی كننده فردی و محیطی، تجهیزات آزمایشگاهی، دارو و مواد اولیه دارویی، واكسن، سامانه های دیجیتال در آموزش، در تشخیص و ثبت بیماری، ونتیلاتور و اكسیژناتور اشاره نمود. این دفتر با دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم جهت شناسایی هسته ها و شركت های دانش بنیان تولید كننده هر یك از محصولات در مرحله تبدیل به تولید پایلوت و یا صنعتی مكاتبه كرد. مذاكره و هماهنگی با صندوق نوآوری و شكوفایی و معاونت سرمایه گذاری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری برای پشتیبانی از شركت های منتخب و برتر از دیگر فعالیتهای این حوزه است. انتخاب ۹ شركت تولید كننده كیت تشخیص ملكولی قطعی در هفته اول فروردین ماه ۹۹ تعداد ۹ شركت تولید كننده كیت تشخیص ملكولی قطعی از میان ۵۲ شركت انتخاب و معرفی گشتند. تولید این شركت ها منجر به ورود نمونه ساخت داخل به بازار شد. همینطور در همین زمان نسبت به شناسایی و پشتیبانی از ۲ شركت دانش بنیان تولید كننده كیت های تشخیص سریع آنتی بادی ویروس كرونا به روش سرولوژی انجام شد. در ابتدای فروردین ماه ۵ تولید كننده ماسك نانوفیلتر از میان ۳۲ شركت آماده برای افزایش تولید در تهران و شهرستان ها انتخاب و عرضه شدند كه منجر به ورود محصولات انبوه به بازار شد. ۷ تولید كننده ضدعفونی كننده هم برای ایجاد و افزایش ظرفیت تولید انتخاب شدند. همینطور ۵ تولید كننده دستكش لاتكس طبی برای افزایش ظرفیت تولید معرفی گشتند. معرفی ۲ شركت تولید كننده ونتیلاتور معرفی ۲ شركت تولید كننده ونتیلاتور در تهران و مشهد به معاونت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و دریافت تسهیلات افزایش ظرفیت تولید و قرارداد خرید به هیأت امنای ارزی از دیگر اقدامات دفتر توسعه فناوری بوده است. هماهنگی با هیأت امنای ارزی برای پیش خرید محصولات ونتیلاتور از شركت های داخلی تولید كننده و معرفی دستگاه قابل بازسازی خارج از خط هم از دیگر اقدامات انجام شده است. دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری همینطور با سازمان غذا و دارو برای تسهیل در صدور مجوز تولید مواد ضدعفونی كننده در دانشگاه ها و واگذاری مجوز صدور به آزمایشگاه های آكریدیته مكاتبه كرد كه در نهایت صدور مجوز تجهیزات كلاس A و ملزومات به دانشگاه ها واگذار شد. همینطور از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نوسازی ۱۵ دستگاه سی تی اسكن موجود در سطح دانشگاه های علوم پزشكی معرفی شده توسط هیأت امنای ارزی درخواست حمایت مالی شد. تسهیل در حمل مواد اولیه دارویی مؤثر در درمان بیماری كووید ۱۹ درخواست از دبیرخانه مقابله به بیماری كرونا برای تسهیل در حمل مواد اولیه دارویی به خصوص كلروكین از داروهای مؤثر در درمان بیماری كووید ۱۹ توسط صنایع داروسازی داخل كشور عرضه شد. تلاش برای ساخت مواد اولیه دارویی Remdesivir در درمان بیماری كووید ۱۹ مذاكره با شركت مستقر در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برای ساخت مواد اولیه دارویی Remdesivir در درمان بیماری كووید ۱۹ و معرفی به اداره كل بین الملل برای همكاری مشترك با شركت چینی سازنده از دیگر اقدامات این معاونت بوده است. حمایت مالی و پیگیری صدور مجوز كارآزمایی بالینی واكسن آنفولانزای فصلی برای بومی سازی تكنولوژی ساخت واكسن در داخل كشور و رصد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها جهت بررسی امكان تولید واكسن كووید ۱۹ كه تابحال ۳ مورد به كمیته تخصصی برای ارزیابی ارجاع شده است، از دیگر اقدامات مهم این كمیته در وزارت بهداشت است. پیگیری برای دریافت منابع مالی از معاونت علمی برای ساخت ۱۰ دستگاه تولید ماسك سه لایه توسط یكی از شركت های دانش بنیان در اصفهان و پیگیری برای تخصیص ۲ دستگاه ساخت ماسك سه لایه برای هسته فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه های كهگیلویه و بویراحمد و تبریز هم انجام شد. تهیه چارچوب های همكاری مشترك تحقیقاتی بین ایران و چین پشتیبانی از شركت های دانش بنیان سازنده دستگاه نانوفایبر برای توسعه بازار و فروش محصولات در سطح آزمایشگاه های جامع علوم پزشكی، پشتیبانی از انتقال دانش فنی تولید پودر ضدعفونی كننده محیط، تهیه چارچوب های همكاری مشترك تحقیقاتی بین ایران و چین، معرفی تولید كنندگان تجهیزات ضدعفونی كننه محیطی با كاربرد ازن، پشتیبانی از شركت های تولید كننده دستگاه های آنالیز مورد استفاده آزمایشگاه ها با تولید اتوآنالیزر و سل كانتر از دیگر فعالیتهای توسعه فناوری وزارت بهداشت است. همینطور معرفی شركت دانش بنیان تولید كننده نور مرئی ضدعفونی كننده به جای لامپ یووی، شناسایی و پشتیبانی از تولید محلول ضدعفونی كننده در پایه آب خانگی، پیگیری تخصیص خطوط اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیاردی به صندوق های پژوهش و فناوری، پیشنهاد خرید و واردات مواد اولیه داروهای تحت مطالعه برای كارآزمایی بالینی و پشتیبانی از تولید دارو در داخل كشور مثل فاویپیراویر همچون اقدامات این حوزه است. دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای رصد توانمندی ساخت و تولید گاز مصرفی در اسپری های تنفسی، Can و Valve صددرصد وارداتی مكاتبه كرده است. این دفتر همینطور از شركت های دانش بنیان تولید كننده اكسیژن ساز بیمارستانی هم حمایت كرده است. حمایت از تولید دستگاه سی تی اسكن و تولید واكسن ویروس كرونا برنامه آینده دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت پشتیبانی از تولید دستگاه سی تی اسكن، تولید واكسن ویروس كرونا، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری، تجهیزات در رابطه با امحاء زباله بیمارستانی و بهداشت محیط، پشتیبانی از تولید داروهای تحت مطالعه و مؤثر بعد از مشخص شدن نتایج آنها است.