گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛ برنامه ریزی برای تولید ۳ واکسن موثر بر کرونا در کشور

به گزارش ربات کشاورز پشتیبانی از تولید دستگاه سی تی اسکن، تولید واکسن ویروس کرونا، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و پشتیبانی از تولید داروهای موثر از مهمترین برنامه های فناوری وزارت بهداشت است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گزارش عملکرد درباره اپیدمی ویروس کرونا ۲۰۱۹ منتشر نمود. این عملکرد در بخش های توسعه فناوری، تشخیص بیماری، اپیدمیولوژی، کارآزمایی بالینی، اخلاق در پژوهش، منابع مالی پژوهش و پایش پژوهش ها و انتشار نتایج عرضه شده است. استفاده از ظرفیت بالغ بر ۱۴۲۵ شرکت دانش بنیان دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری جهت پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان به منظور ساخت انواع فرآورده های مورد نیاز در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ و استفاده از ظرفیت بالغ بر ۱۴۲۵ شرکت دانش بنیان ثبت شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همینطور ۸۰۰ هسته فناور حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی و پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم تابحال بیشتر از ۲۶ اقدام مهم را به انجام رسانده است. همچون این اقدامات می توان به تشکیل کمیته فناوری بیماری کووید ۱۹ جهت بررسی و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز در پیشگیری و درمان و تهیه فهرست مورد نیاز در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری: کیت شناسایی، ماسک N۹۵ و سه لایه پرستاری، دستکش لاتکس طبی، محلول ضدعفونی کننده، تجهیزات ضدعفونی کننده فردی و محیطی، تجهیزات آزمایشگاهی، دارو و مواد اولیه دارویی، واکسن، سامانه های دیجیتال در آموزش، در تشخیص و ثبت بیماری، ونتیلاتور و اکسیژناتور اشاره نمود. این دفتر با دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم جهت شناسایی هسته ها و شرکت های دانش بنیان تولید کننده هر یک از محصولات در مرحله تبدیل به تولید پایلوت و یا صنعتی مکاتبه کرد. مذاکره و هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت سرمایه گذاری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری برای پشتیبانی از شرکت های منتخب و برتر از دیگر فعالیتهای این حوزه است. انتخاب ۹ شرکت تولید کننده کیت تشخیص ملکولی قطعی در هفته اول فروردین ماه ۹۹ تعداد ۹ شرکت تولید کننده کیت تشخیص ملکولی قطعی از میان ۵۲ شرکت انتخاب و معرفی گشتند. تولید این شرکت ها منجر به ورود نمونه ساخت داخل به بازار شد. همینطور در همین زمان نسبت به شناسایی و پشتیبانی از ۲ شرکت دانش بنیان تولید کننده کیت های تشخیص سریع آنتی بادی ویروس کرونا به روش سرولوژی انجام شد. در ابتدای فروردین ماه ۵ تولید کننده ماسک نانوفیلتر از میان ۳۲ شرکت آماده برای افزایش تولید در تهران و شهرستان ها انتخاب و عرضه شدند که منجر به ورود محصولات انبوه به بازار شد. ۷ تولید کننده ضدعفونی کننده هم برای ایجاد و افزایش ظرفیت تولید انتخاب شدند. همینطور ۵ تولید کننده دستکش لاتکس طبی برای افزایش ظرفیت تولید معرفی گشتند. معرفی ۲ شرکت تولید کننده ونتیلاتور معرفی ۲ شرکت تولید کننده ونتیلاتور در تهران و مشهد به معاونت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و دریافت تسهیلات افزایش ظرفیت تولید و قرارداد خرید به هیأت امنای ارزی از دیگر اقدامات دفتر توسعه فناوری بوده است. هماهنگی با هیأت امنای ارزی برای پیش خرید محصولات ونتیلاتور از شرکت های داخلی تولید کننده و معرفی دستگاه قابل بازسازی خارج از خط هم از دیگر اقدامات انجام شده است. دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری همینطور با سازمان غذا و دارو برای تسهیل در صدور مجوز تولید مواد ضدعفونی کننده در دانشگاه ها و واگذاری مجوز صدور به آزمایشگاه های آکریدیته مکاتبه کرد که در نهایت صدور مجوز تجهیزات کلاس A و ملزومات به دانشگاه ها واگذار شد. همینطور از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نوسازی ۱۵ دستگاه سی تی اسکن موجود در سطح دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شده توسط هیأت امنای ارزی درخواست حمایت مالی شد. تسهیل در حمل مواد اولیه دارویی مؤثر در درمان بیماری کووید ۱۹ درخواست از دبیرخانه مقابله به بیماری کرونا برای تسهیل در حمل مواد اولیه دارویی به خصوص کلروکین از داروهای مؤثر در درمان بیماری کووید ۱۹ توسط صنایع داروسازی داخل کشور عرضه شد. تلاش برای ساخت مواد اولیه دارویی Remdesivir در درمان بیماری کووید ۱۹ مذاکره با شرکت مستقر در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برای ساخت مواد اولیه دارویی Remdesivir در درمان بیماری کووید ۱۹ و معرفی به اداره کل بین الملل برای همکاری مشترک با شرکت چینی سازنده از دیگر اقدامات این معاونت بوده است. حمایت مالی و پیگیری صدور مجوز کارآزمایی بالینی واکسن آنفولانزای فصلی برای بومی سازی تکنولوژی ساخت واکسن در داخل کشور و رصد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها جهت بررسی امکان تولید واکسن کووید ۱۹ که تابحال ۳ مورد به کمیته تخصصی برای ارزیابی ارجاع شده است، از دیگر اقدامات مهم این کمیته در وزارت بهداشت است. پیگیری برای دریافت منابع مالی از معاونت علمی برای ساخت ۱۰ دستگاه تولید ماسک سه لایه توسط یکی از شرکت های دانش بنیان در اصفهان و پیگیری برای تخصیص ۲ دستگاه ساخت ماسک سه لایه برای هسته فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد و تبریز هم انجام شد. تهیه چارچوب های همکاری مشترک تحقیقاتی بین ایران و چین پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان سازنده دستگاه نانوفایبر برای توسعه بازار و فروش محصولات در سطح آزمایشگاه های جامع علوم پزشکی، پشتیبانی از انتقال دانش فنی تولید پودر ضدعفونی کننده محیط، تهیه چارچوب های همکاری مشترک تحقیقاتی بین ایران و چین، معرفی تولید کنندگان تجهیزات ضدعفونی کننه محیطی با کاربرد ازن، پشتیبانی از شرکت های تولید کننده دستگاه های آنالیز مورد استفاده آزمایشگاه ها با تولید اتوآنالیزر و سل کانتر از دیگر فعالیتهای توسعه فناوری وزارت بهداشت است. همینطور معرفی شرکت دانش بنیان تولید کننده نور مرئی ضدعفونی کننده به جای لامپ یووی، شناسایی و پشتیبانی از تولید محلول ضدعفونی کننده در پایه آب خانگی، پیگیری تخصیص خطوط اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیاردی به صندوق های پژوهش و فناوری، پیشنهاد خرید و واردات مواد اولیه داروهای تحت مطالعه برای کارآزمایی بالینی و پشتیبانی از تولید دارو در داخل کشور مثل فاویپیراویر همچون اقدامات این حوزه است. دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای رصد توانمندی ساخت و تولید گاز مصرفی در اسپری های تنفسی، Can و Valve صددرصد وارداتی مکاتبه کرده است. این دفتر همینطور از شرکت های دانش بنیان تولید کننده اکسیژن ساز بیمارستانی هم حمایت کرده است. حمایت از تولید دستگاه سی تی اسکن و تولید واکسن ویروس کرونا برنامه آینده دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت پشتیبانی از تولید دستگاه سی تی اسکن، تولید واکسن ویروس کرونا، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری، تجهیزات در رابطه با امحاء زباله بیمارستانی و بهداشت محیط، پشتیبانی از تولید داروهای تحت مطالعه و مؤثر بعد از مشخص شدن نتایج آنها است.