فعالیت بیشتر از ۷۰۰شرکت خلاق در کشور

به گزارش ربات کشاورز معاونت علمی و فناوری اعلام نمود هم اکنون بیشتر از ۷۰۰شرکت خلاق در کشور فعالیت می نمایند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، افتتاح شتابدهنده های جدید همچون اقدامات محوری در توسعه زنجیره زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی است. ایجاد مراکز نوآوری جدید در استان های اصفهان، سیستان و بلوچستان، گیلان و ایجاد مراکز نوآوری جدید و توسعه یافته در حوزه علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی، در این راستا صورت گرفته است. تعداد شرکت های خلاق با تاکید بر گسترش اجزای مختلف زیست بوم صنایع خلاق همچون شتابدهنده ها از عدد ۷۰۰ شرکت عبور کرده است. شتابدهنده های جدید در استان های مانند اصفهان، سیستان و بلوچستان و گیلان بوجود آمده اند. مراکز نوآوری در حوزه علوم انسانی هم در دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی، با هدف گسترش هر چه بیشتر کمی و کیفی شرکت ها و صنایع خلاق و فرهنگی تاسیس شده اند. علاوه بر توسعه شتابدهنده ها و مراکز نوآوری، شرکت های خلاق به ابزارهای مالی قوی نیاز دارند تا بتوانند سیر طبیعی رشد را از ایده به سمت شرکتی قوی طی کنند. سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اینباره اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۲ ماهه اخیر یک صندوق تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی شروع به کار کرد.