پارچه هوشمند بدن را خنک یا گرم می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران چینی پارچه ای ابداع نموده اند که می تواند خودرا با دمای محیط انطباق دهد و به تناسب پیکر شخص را سرد یا گرم کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، نوع جدیدی از پارچه در چین توسعه یافته که باتوجه به هوا پوست پیکر شخص را خنک یا گرم می کند. پژوهشگران شکر موجود در صدف را جدا کرده و سوراخ های میکروسکوپی در پارچه می سازند که حاوی مواد شیمیایی است که انرژی گرمایی را جذب و آزاد می کند. این روند به پارچه اجازه می دهد تا خودرا با شرایط آب و هوایی انطباق دهد و فردی که لباسی از جنس این پارچه به تن می کند در بین گرمای تابستان احساس خنکی می کند. لباس هایی که از این پارچه تولید می شوند را می توان در فضای سرپوشیده یا باز پوشید و بدین سان نیاز به تهویه یا گرمایش و سرمایه کاهش پیدا می کند. در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. این درحالی است که بطور معمول پارچه های هوشمند فقط یکی از قابلیت های خنک یا گرم کنندگی را دارند و نمی توانند هر دو خاصیت را عرضه کنند. پارچه جدید نه فقط سبک و قدرتمند است و می توان آنرا به رنگ های مختلف تولید کرد، بلکه بدون هیچ منبع انرژی اضافی قادر به گرم و سرد کردن پوست است. بگفته یکی از توسعه دهندگان این پارچه را می توان مانند نمونه های معمول برای تولید لباس استفاده نمود. پروفسور گوانگ مینگ تائو در دانشگاه علم و فناوری هواژونگ در ایالت ووهان می گوید: ما بخش داخلی ساختار را از فیبرهای نازک طراحی کردیم. می توان این فناوری را در هر گونه پارچه ای به کار برد که نیازمند مدیریت دما است مانند پارچه چادر، چتر، پرده، فرش، کفش، ملافه و غیره.

منبع: