رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد: پیگیری راه اندازی آزمایشگاه ژنتیك در استان مركزی

به گزارش ربات كشاورز مركزی رئیس جهاد دانشگاهی استان مركزی از پیگیری جهت راه اندازی آزمایشگاه ژنتیك در استان اطلاع داد.
مسعود شهرجردی در آئین نكوداشت روز علوم آزمایشگاهی كه با حضور پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی این نهاد برگزار شد، به جایگاه حكیم جرجانی بعنوان یك پزشك مسلمان ایرانی كه بعد از ابن سینا بر دانش گذشتگان در علم طب افزوده است اشاره نمود و اظهار داشت: این حكیم بزرگ كتب بسیاری را به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است.
وی با اشاره به اینكه نرم افزار مستقلی برای این مجموعه تهیه شده و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی در دست پیگیری است، اضافه كرد: تجهیز آزمایشگاه با حدود یك میلیارد تومان اعتبار عملیاتی خواهد شد و دومین برنامه در جهت توسعه این حوزه راه اندازی آزمایشگاه ژنتیك در این مجموعه است.
شهرجردی تصریح كرد: برخی دستگاه های مورد نیاز برای توسعه این آزمایشگاه تهیه شده و مابقی امور در دست پیگیری است.
دكتر مومنی مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی هم در این نشست با اشاره به سخت و پرمخاطره بودن كار پرسنل آزمایشگاه ها، خواهان پیگیری برای قرار گرفتن این رشته شغلی در فهرست مشاغل سخت و زیان آور شد.
علی حقدادی مسئول اجرایی این آزمایشگاه هم با اشاره به تدوین برنامه های كوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه این واحد اظهار نمود: برنامه كوتاه مدت 90 درصد به نتیجه رسیده و برنامه بلندمدت در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری كرد كه توسعه این آزمایشگاه و خرید تجهیزات زمینه افزایش توانمندی این مجموعه را فراهم آورد و اضافه كرد: در این صورت می توانیم خدمات بهتر و گسترده تری را در آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی به مردم عرضه دهیم و این نهاد می تواند در این عرصه هم به رفع نیازمندی های استان و اراك كمك نماید.
در این جلسه از خدمات پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مركزی تقدیر گردید.