رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد: پیگیری راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک در استان مرکزی

به گزارش ربات کشاورز مرکزی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی از پیگیری جهت راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک در استان اطلاع داد.
مسعود شهرجردی در آئین نکوداشت روز علوم آزمایشگاهی که با حضور پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی این نهاد برگزار شد، به جایگاه حکیم جرجانی بعنوان یک پزشک مسلمان ایرانی که بعد از ابن سینا بر دانش گذشتگان در علم طب افزوده است اشاره نمود و اظهار داشت: این حکیم بزرگ کتب بسیاری را به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است.
وی با اشاره به اینکه نرم افزار مستقلی برای این مجموعه تهیه شده و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی در دست پیگیری است، اضافه کرد: تجهیز آزمایشگاه با حدود یک میلیارد تومان اعتبار عملیاتی خواهد شد و دومین برنامه در جهت توسعه این حوزه راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک در این مجموعه است.
شهرجردی تصریح کرد: برخی دستگاه های مورد نیاز برای توسعه این آزمایشگاه تهیه شده و مابقی امور در دست پیگیری است.
دکتر مومنی مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی هم در این نشست با اشاره به سخت و پرمخاطره بودن کار پرسنل آزمایشگاه ها، خواهان پیگیری برای قرار گرفتن این رشته شغلی در فهرست مشاغل سخت و زیان آور شد.
علی حقدادی مسئول اجرایی این آزمایشگاه هم با اشاره به تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه این واحد اظهار نمود: برنامه کوتاه مدت ۹۰ درصد به نتیجه رسیده و برنامه بلندمدت در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد که توسعه این آزمایشگاه و خرید تجهیزات زمینه افزایش توانمندی این مجموعه را فراهم آورد و اضافه کرد: در این صورت می توانیم خدمات بهتر و گسترده تری را در آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی به مردم عرضه دهیم و این نهاد می تواند در این عرصه هم به رفع نیازمندی های استان و اراک کمک نماید.
در این جلسه از خدمات پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی تقدیر گردید.