از سوی معاونت علمی؛ فراخوان تائید صلاحیت شركت ها و موسسات ارزشگذار منتشر گردید

ربات كشاورز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برمبنای مصوبه ای در زمینه ارزشگذاری مجوز اعطاء می كند كه در همین راستا فراخوانی برای تایید صلاحیت شركت های دانش بنیان و موسسات اعلام نمود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موسسات و شركت های فعال در زمینه ارزشگذاری مجوز اعطاء می كند. شركت ها و موسسات متقاضی می توانند برای دریافت مجوز، درخواست خودرا بوسیله سامانه ارزشگذاری دارایی های نامشهود ثبت كنند.
بر اساس مفاد این فراخوان، معاونت علمی از شركت ها و موسسات دارای سابقه و تجربه دعوت به عمل می آرود تا جهت ارزیابی و دریافت مجوزهای مربوطه در سامانه ارزشگذاری دارایی های نامشهود ثبت كنند.
ارائه حداقل ۳ گزارش ارزشگذاری توسط متقاضی كه تمام یا قسمتی از آن از مصادیق دارایی نامشهود باشد، بخش دیگر از پروسه ثبت نام را تشكیل می دهد.
شناسایی شركت ها و موسسات دارای تائیدیه صلاحیت ارزشگذاری نامشهود و برقراری ارتباط سیستماتیك بین طرفین عرضه و تقاضا ارزشگذاری همچون اهداف این فراخوان است.

منبع: