از سوی معاونت علمی؛ فراخوان تائید صلاحیت شرکت ها و موسسات ارزشگذار منتشر گردید

ربات کشاورز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برمبنای مصوبه ای در زمینه ارزشگذاری مجوز اعطاء می کند که در همین راستا فراخوانی برای تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان و موسسات اعلام نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موسسات و شرکت های فعال در زمینه ارزشگذاری مجوز اعطاء می کند. شرکت ها و موسسات متقاضی می توانند برای دریافت مجوز، درخواست خودرا بوسیله سامانه ارزشگذاری دارایی های نامشهود ثبت کنند.
بر اساس مفاد این فراخوان، معاونت علمی از شرکت ها و موسسات دارای سابقه و تجربه دعوت به عمل می آرود تا جهت ارزیابی و دریافت مجوزهای مربوطه در سامانه ارزشگذاری دارایی های نامشهود ثبت کنند.
ارائه حداقل ۳ گزارش ارزشگذاری توسط متقاضی که تمام یا قسمتی از آن از مصادیق دارایی نامشهود باشد، بخش دیگر از پروسه ثبت نام را تشکیل می دهد.
شناسایی شرکت ها و موسسات دارای تائیدیه صلاحیت ارزشگذاری نامشهود و برقراری ارتباط سیستماتیک بین طرفین عرضه و تقاضا ارزشگذاری همچون اهداف این فراخوان است.

منبع: