با بهره گیری از بسترهای به روز و کارآمد آموزش مجازی؛ دوره های آموزشی آنلاین جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی شروع شد

به گزارش ربات کشاورز کارگاه ها و دوره های آموزشی آنلاین و مجازی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به دو صورت همزمان و غیر همزمان همراه با جلسات پرسش و پاسخ شروع شد و بر این اساس دانش پذیران می توانند از راه بسترهای به روز و کارآمد آموزش مجازی وارد دوره های آموزشی شده و ضمن ایجاد و حفظ تعامل دوسویه با اساتید و تسهیل گران توانمند، فرایند یادگیری را به بهترین نحو ممکن پیگیری کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر سالار ارزیده، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و تخصصی این واحد به صورت آنلاین و مجازی، اظهار نمود: بستر آموزش الکترونیک یک بستر با ظرفیت و قابلیت های فراوان و البته از طرفی ایجاد کننده محدودیت هایی در تعامل مستقیم و در لحظه استاد و دانشجو بخصوص در حوزه آموزش های عملی و مهارتی مانند علوم پزشکی و مهارت های حرفه ای آن است.
وی افزود: با این وجود هدف نهایی کلیه دوره های آموزشی ارتقای صلاحیت یا competency فراگیران شامل سه جزء نگرش، دانش و مهارت است و در هر دوره آموزشی تلفیقی از این موارد بسته به مقدماتی یا پیشرفته بودن دوره و مبحث آن هدف گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه تلاش ما در این مجموعه طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با اثربخشی مناسب و با اطمینان از کیفیت آنهاست، اظهار داشت: در این راه نیازمند استفاده از تجربه های موفق بین المللی هستیم. دوره هایی که اطمینان کافی از ایجاد نگرش مناسب، دانش کافی و مهارت عملی مناسب در فراگیر را بوجود می آورد. در واقع باید تفاوت جدی در برگزاری یک کلاس مجازی با ایجاد یک تجربه یادگیری الکترونیک قائل شویم؛ اولی همان دوره های معمول است که به صورت مجازی برگزار می شود، اما در دومی با تاکید بر ظرفیت های آنلاین و با کمک ابزارها و قابلیت های تکنولوژی آموزشی یک تجربه مفید و ماندگار خلق می شود.
دکتر ارزیده در انتها افزود: دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به دو صورت همزمان و غیر همزمان همراه با جلسات پرسش و پاسخ برگزار می گردند. بر این اساس دانش پذیران می توانند از راه بسترهای به روز و کارآمد آموزش مجازی، وارد دوره های آموزشی شده و ضمن ایجاد و حفظ تعامل دوسویه با اساتید و تسهیل گران توانمند، فرایند یادگیری را به بهترین نحو ممکن پیگیری کنند.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره ها از راه وب سایت مجموعه به نشانی https: //jdsbm.ac.ir/ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های ۶۹-۲۲۴۳۹۸۶۴ تماس بگیرند.