با بهره گیری از بسترهای به روز و كارآمد آموزش مجازی؛ دوره های آموزشی آنلاین جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی شروع شد

به گزارش ربات كشاورز كارگاه ها و دوره های آموزشی آنلاین و مجازی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی به دو صورت همزمان و غیر همزمان همراه با جلسات پرسش و پاسخ شروع شد و بر این اساس دانش پذیران می توانند از راه بسترهای به روز و كارآمد آموزش مجازی وارد دوره های آموزشی شده و ضمن ایجاد و حفظ تعامل دوسویه با اساتید و تسهیل گران توانمند، فرایند یادگیری را به بهترین نحو ممكن پیگیری كنند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر سالار ارزیده، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و تخصصی این واحد به صورت آنلاین و مجازی، اظهار نمود: بستر آموزش الكترونیك یك بستر با ظرفیت و قابلیت های فراوان و البته از طرفی ایجاد كننده محدودیت هایی در تعامل مستقیم و در لحظه استاد و دانشجو بخصوص در حوزه آموزش های عملی و مهارتی مانند علوم پزشكی و مهارت های حرفه ای آن است.
وی افزود: با این وجود هدف نهایی كلیه دوره های آموزشی ارتقای صلاحیت یا competency فراگیران شامل سه جزء نگرش، دانش و مهارت است و در هر دوره آموزشی تلفیقی از این موارد بسته به مقدماتی یا پیشرفته بودن دوره و مبحث آن هدف گیری می شود.
وی با اشاره به اینكه تلاش ما در این مجموعه طراحی دوره های یادگیری الكترونیكی با اثربخشی مناسب و با اطمینان از كیفیت آنهاست، اظهار داشت: در این راه نیازمند استفاده از تجربه های موفق بین المللی هستیم. دوره هایی كه اطمینان كافی از ایجاد نگرش مناسب، دانش كافی و مهارت عملی مناسب در فراگیر را بوجود می آورد. در واقع باید تفاوت جدی در برگزاری یك كلاس مجازی با ایجاد یك تجربه یادگیری الكترونیك قائل شویم؛ اولی همان دوره های معمول است كه به صورت مجازی برگزار می شود، اما در دومی با تاكید بر ظرفیت های آنلاین و با كمك ابزارها و قابلیت های تكنولوژی آموزشی یك تجربه مفید و ماندگار خلق می شود.
دكتر ارزیده در انتها افزود: دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی به دو صورت همزمان و غیر همزمان همراه با جلسات پرسش و پاسخ برگزار می گردند. بر این اساس دانش پذیران می توانند از راه بسترهای به روز و كارآمد آموزش مجازی، وارد دوره های آموزشی شده و ضمن ایجاد و حفظ تعامل دوسویه با اساتید و تسهیل گران توانمند، فرایند یادگیری را به بهترین نحو ممكن پیگیری كنند.
علاقه مندان می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر و شركت در دوره ها از راه وب سایت مجموعه به نشانی https: //jdsbm.ac.ir/ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های ۶۹-۲۲۴۳۹۸۶۴ تماس بگیرند.