دلیلهای مردم برای خروج از خانه در دوران شیوع ویروس کرونا

ربات کشاورز: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در یک نظرسنجی بررسی نموده است که در طول یک هفته مردم برای چه کارهایی از منزل خارج شده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) جهت سنجش رفتار مردم درباب لزوم ماندن در منزل جهت کنترل شیوع بیماری کرونا، از افراد نمونه سوال پرسیده است: «طی یک هفته گذشته خود شما برای چه کارهایی از منزل خارج شدید؟» در این سوال پاسخگو امکان انتخاب چند گزینه را داشته است.
یافته های نظرسنجی نشان میدهد ۲۰.۸ درصد افراد در طول هفته گذشته از منزل خارج نشده اند. ۵۷.۸ درصد برای «خرید مایحتاج روزمره»، ۲۱ درصد برای «فعالیت های شغلی» و ۱۵.۷ درصد برای مراجعه به «داروخانه، درمانگاه یا بیمارستان» از منزل خارج شده اند. در مراتب بعدی به ترتیب «انجام امور بانکی» با ۸.۵ درصد، «هواخوری و گردش در خیابان» با ۶.۵ درصد، «مهمانی و دید و بازدید» با ۳.۵ درصد و «آرایشگاه» با ۱.۳ درصد قرار دارند.
این نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

منبع: